Cách lập Bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo Thông tư 133 trên Excel

Bảng phân bổ tiền lương và BHXH là một trong số những chứng từ được kế toán sử dụng nhiều nhất trên Excel.
Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách lập Bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo Thông tư 133 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018.

Mẫu Bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo Thông tư 133 trên Excel

Để có mẫu Bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo Thông tư 133 trên Excel như mong muốn, bạn tìm hiểu các phần dưới đây:

Hướng dẫn lập Bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo Thông tư 133 trên Excel

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị thực hiện phân bổ tiền lương và BHXH
 • Mẫu chứng từ:
  Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, ghi rõ mẫu chứng từ kèm theo các thông tin cơ bản khác (đã có mẫu). Sử dụng Textbox giúp dễ dàng di chuyển box mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột.
 • Tháng … năm …: Là tháng, năm thực hiện phân bổ tiền lương và BHXH
 • Cột A: STT các đối tượng sử dụng để phân bổ tiền lương và BHXH
 • Cột B: Ghi rõ các Đối tượng sử dụng, là các TK ghi Nợ
 • Cột 1, 2, 3, 4, 5: Ghi rõ giá hạch toán, giá thực tế của các tài khoản ghi Có- Kết cấu và nội dung chủ yếu của bảng phân bố này gồm có các cột dọc ghi Có TK 334, TK 335, TK 338 (3382, 3383, 3384, 3385, 3888), các dòng ngang phản ánh tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, kinh phí công đoàn tính cho các đối tượng sử dụng lao động.

  – Cơ sở lập:

  + Căn cứ vào các bảng thanh toán lương, thanh toán làm đêm, làm thêm giờ… kế toán tập hợp, phân loại chứng từ theo từng đối tượng sử dụng tính toán số tiền để ghi vào bảng phân bổ này theo các dòng phù hợp cột ghi Có TK 334 hoặc có TK 335.

  + Căn cứ vào tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn và tổng số tiền lương phải trả (theo quy định hiện hành) theo từng đối tượng sử dụng tính ra số tiền phải trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, kinh phí công đoàn để ghi vào các dòng phù hợp cột ghi Có TK 338 (3382, 3383, 3384, 3385, 3388).

  Số liệu của bảng phân bổ này được sử dụng để ghi vào các bảng kê và các sổ kế toán có liên quan tùy theo hình thức kế toán áp dụng ở đơn vị (như Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ cái TK 334, 338…), đồng thời được sử dụng để tính giá thành thực tế sản phẩm, dịch vụ hoàn thành.

Chú ý

–  Bảng phân bổ tiền lương và BHXH được dùng để tập hợp và phân bổ tiền lương tiền công thực tế phải trả (gồm tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp), bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và kinh phí công đoàn phải trích nộp trong tháng cho các đối tượng sử dụng lao động (ghi Có TK 334, TK 335, TK 338 (3382, 3383, 3384, 3385, 3388).

– Link tải về: Bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo Thông tư 133 trên Excel

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel: