Lập Bảng kê trích nộp các khoản theo lương – Thông tư 133 trên Excel

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương dùng để xác định số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, KPCĐ mà đơn vị và người lao động phải nộp trong tháng (hoặc quý) cho cơ quan bảo hiểm xã hội và công đoàn. Chứng từ này là cơ sở để ghi sổ kế toán về các khoản trích nộp theo lương.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ cùng bạn lập Bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo Thông tư 133 trên Excel mẫu mới nhất năm 2018.

Mẫu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo Thông tư 133 trên Excel mà chúng ta muốn lập được:

Mẫu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo Thông tư 133 trên Excel

Hướng dẫn cách lập Bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo Thông tư 133 trên Excel

 • Đơn vị, địa chỉ: ghi rõ tên đơn vị, bộ phận, địa chỉ trích nộp các khoản theo lương
 • Tên mẫu chứng từ:
  Sử dụng Textbox (Insert -> Text box) để tạo box, tên mẫu chứng từ sẽ được đặt trong box, như vậy, dễ dàng di chuyển box mà không chịu ảnh hưởng do thay đổi quy mô các cột
 • Tháng … năm …: Là tháng, năm tiến hành trích nộp các khoản theo lương
 • Đơn vị tính: Đơn vị tính của đồng tiền sử dụng
 • Cột A: Ghi số thứ tự.
 • Cột B: Ghi số tháng trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ áp dụng trong trường hợp kê khai theo quý
 • Cột 1: Ghi tổng quỹ lương dùng làm cơ sở để trích lập BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ
 • Cột 2, 3, 4: Ghi tổng số tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ phải nộp và trong đó chia theo nguồn trích tính vào chi phí và tính trừ vào lương của người lao động
 • Cột 5, 6, 7: Ghi tổng số tiền kinh phí công đoàn phải nộp và chia theo nguồn trích tính vào chi phí và tính trừ vào lương của người lao động
 • Cột 8: Ghi số kinh phí công đoàn đơn vị phải nộp cấp trên.
 • Cột 9:Ghi số kinh phí công đoàn đơn vị được để lại chi tại đơn vị.

Chú ý

– Bảng kê được lập thành 2 bản.

– Bảng kê trích nộp theo lương sau khi lập xong phải có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của người lập, kế toán trưởng, giám đốc.

– Link tải về: Mẫu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo Thông tư 133 trên Excel

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!