Tìm hiểu về tài khoản theo thông tư 200 – Tài khoản 111 – Phần 2

Trong bài viết này chúng ta cùng nhau tìm hiểu về các tài khoản theo thông tư 200/2014/TT-BTC:

Bài trước: Nguyên tắc kế toán của tài khoản 111

Tài khoản 111 – Tiền mặt – Kết cấu và nội dung

Tải khoản 111 là tài khoản thuộc loại Tài sản. Kết cấu của tài khoản 111 như sau:

Bên Nợ: phát sinh tăng

 • Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ nhập quỹ;
 • Số tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ thừa ở quỹ phát hiện khi kiểm kê;
 • Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ tại thời điểm báo cáo (trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam);
 • Chênh lệch đánh giá lại vàng tiền tệ tăng tại thời điểm báo cáo.

Bên Có: phát sinh giảm

 • Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ xuất quỹ;
 • Số tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ thiếu hụt quỹ phát hiện khi kiểm kê;
 • Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ báo cáo (trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam);
 • Chênh lệch đánh giá lại vàng tiền tệ giảm tại thời điểm báo cáo.

Số dư

 • Bên Nợ: Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ còn tồn quỹ tiền mặt tại thời điểm báo cáo

Tài khoản cấp 2

Có 3 tài khoản cấp 2:

 • Tài khoản 1111 – Tiền Việt Nam: Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền Việt Nam tại quỹ tiền mặt.
 • Tài khoản 1112 – Ngoại tệ: Phản ánh tình hình thu, chi, chênh lệch tỷ giá và số dư ngoại tệ tại quỹ tiền mặt theo giá trị quy đổi ra Đồng Việt Nam.
 • Tài khoản 1113 – Vàng tiền tệ: Phản ánh tình hình biến động và giá trị vàng tiền tệ tại quỹ của doanh nghiệp.

Bài sau: Cách hạch toán tài khoản 111

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!