Cách tạo header footer khác nhau cho các trang lẻ chẵn

Theo mặc định thì Header & Footer của mỗi trang trong Word là giống nhau. Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn tạo header footer khác nhau cho các trang lẻ chẵn.

Cách tạo header footer khác nhau cho các trang lẻ chẵn

Để thực hiện thao tác trên ta làm như sau:

  1. Click đúp vào đầu hoặc cuối trang giấy để mở thẻ Header & Footer, hoặc chọn thẻ Insert > Header hoặc Footer Edit Header/Edit Footer.
  2. Tại thẻ Header & Footer, chọn Differrent Odd & Even Pages.
  3. Tại 1 trang lẻ, tạo Header riêng bằng cách chọn đối tượng. Ví dụ: chọn Page Number.
  4. Tiến hành tương tự với trang chẵn. Sau đó chọn Close Header and Footer để hoàn tất thay đổi.

Vậy là ta đã tạo header footer khác nhau cho các trang lẻ chẵn.


Xem thêm các bài viết tương tự sau:

Tạo Header, Footer trong Word

Tạo mục lục tự động trong Word

Mail Merge – trộn thư từ Excel sang Word