fbpx

căn lề trong word :

Hướng dẫn căn lề trong Word

Căn lề trong word là một yêu cầu thường gặp, cần thiết trong mọi việc. Khi trình bày bố cục 1 đoạn văn bản thì việc căn lề sẽ tạo ra hiệu ứng thẩm mỹ rất lớn giúp người đọc dễ dàng …