Nghiệp vụ bán hàng khuyến mại có kèm điều kiện

Ngày nay việc bán hàng theo chương trình khuyến mãi là điều rất phổ biến.Hocexcel.onlinesẽ hướng dẫn bạn quy trình kế toán  và cách thực hiện Nghiệp vụ bán hàng khuyến mại có kèm điều kiện. Nội dung cụ thể như sau:

Quy trình thực hiện

 1. Trước khi tiến hành thực hiện bạn sẽ có 2 trường hợp:
 • Doanh nghiệp tiến hành đăng ký nội dung chương trình khuyến mại với Sở Công thương chậm nhất là 7 ngày làm việc trước khi thực hiện chương trình khuyến mại. Sau khi đăng ký với Sở Công thương và được duyệt thì bộ phận thực hiện chương trình khuyến mại sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa.
 • Doanh nghiệp không đăng ký với sở Công thương, căn cứ vào Kế hoạch chương trình khuyến mại đã được duyệt, bộ phận thực hiện chương trình khuyến mại sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa.
 1. Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
 2. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hóa và ghi Sổ Kho
 3. Nhân viên kinh doanh bán hàng nhận hàng và giao cho khách hàng. Nhân viên bán hàng tiến hành theo dõi doanh số mua của khách hàng hoặc phát hàng khuyến mãi cho khách hàng được hưởng theo chương trình đã đăng ký.
 4. Kế toán ghi nhận doanh số bán hàng, và doanh số hàng khuyến mãi.
 5. Nhân viên bán hàng yêu cầu kế toán bán hàng xuất hóa đơn cho khách hàng.
 6. Khi kết thúc chương trình khuyến mãi (đối với khách hàng truyền thống) kế toán bán hàng và nhân viên bán hàng tiến hành đối chiếu xác định khách hàng thỏa mãn điều kiện được hưởng chương trình khuyến mãi. Sau đó tiến hành trả hàng khuyến mãi cho khách hàng.
 7. Kết thúc chương trình khuyến mãi doanh nghiệp lập báo cáo kết quả chương trình khuyến mãi gửi cho Sở Công thương.

Căn cứ vào quy trình này chúng ta sẽ thực hiện hạch toán trên sổ sách, phần mềm như sau:

Cách hạch toán nghiệp vụ kế toán bán hàng khuyến mại có kèm điều kiện

Định khoản

1. Trường hợp khuyến mại kèm theo các điều kiện khác như phải mua sản phẩm, hàng hóa (ví dụ như mua 2 sản phẩm được tặng 1 sản phẩm…) và có đăng ký chương trình khuyến mại với Sở công thương thì phải phân bổ số tiền thu được để tính doanh thu cho cả hàng khuyến mại, giá trị hàng khuyến mại được tính vào giá vốn (trường hợp này bản chất giao dịch là giảm giá hàng bán). Đồng thời hoá đơn xuất ra, đối với hàng khuyến mại sẽ có giá tính thuế = 0:

•Ghi nhận doanh thu:

Nợ TK 111, 112, 131 Tổng số tiền thanh toán (cho cả 2 mặt hàng)
Có TK 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (phân bổ cho cả hàng khuyến mại)
Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

•Ghi nhận giá vốn:

Nợ TK 632 Giá vốn hàng bán trong kỳ (của cả hàng khuyến mại)
Có TK 155, 156

2. Trường hợp khuyến mại kèm theo các điều kiện khác như phải mua sản phẩm, hàng hóa (ví dụ như mua 2 sản phẩm được tặng 1 sản phẩm…) nhưng không đăng ký chương trình khuyến mại với Sở công thương thì phải phân bổ số tiền thu được để tính doanh thu cho cả hàng khuyến mại, giá trị hàng khuyến mại được tính vào chi phí. Đồng thời hoá đơn xuất ra, đối với hàng khuyến mại vẫn hiển thị đơn giá, thành tiền:

•Ghi nhận doanh thu:

Nợ TK 111, 112, 131 Tổng thanh toán cho cả hai mặt hàng (chưa có thuế)
Nợ TK 641(TT200), 6421(TT133) Giá trị thuế GTGT đầu ra của hàng khuyến mại
Có TK 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (phân bổ cho cả hàng khuyến mại)
Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp

•Ghi nhận giá vốn:

Nợ TK 632 Giá vốn hàng bán trong kỳ
Nợ TK 641(TT200) 6421(TT133) Giá vốn hàng khuyến mại
Có TK 155, 156

Để giúp các bạn hiểu rõ bút toán này trong thực tế như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu qua ví dụ dưới đây:

Ví dụ :

 Doanh nghiệp có chương trình khuyến mại khách hàng mua 3 chai nước mắm thì được tặng thêm 1 chai nước mắm, giá bán của một chai nước mắm chưa thuế GTGT 10% là 20.000 đồng, giá gốc là 12.000 đồng.

 • Khi xuất hàng để khuyến mại.

Nợ TK 632: 48.000

Có TK 156: 48.000

 • Ghi nhận doanh thu hàng khuyến mại.

Nợ TK 111, 112, 131: 66.000

Có TK 511: 60.000

Có TK 3331: 6.000

Để tìm hiểu sâu hơn về cách ghi sổ nghiệp vụ trên trong sổ Nhật ký chung như thế nào, các bạn có thể tìm hiểu trong khóa học Trọn bộ kỹ năng nghiệp vụ Kế toán Thuế. Khóa học cung cấp cho các bạn những kiến thức rất đầy đủ và có hệ thống về các công việc của kế toán, thuế, lập tờ khai và quyết toán thuế. Thông tin chi tiết xem tại: