nghiệp vụ bán hàng theo hợp đồng

Căn cứ vào hợp đồng, kế toán thực hiện công việc bán hàng là điều rất phổ biến.Hocexcel.onlinesẽ hướng dẫn bạn quy trình nghiệp vụ và cách hạch toán kế toán bán hàng theo hợp đồng. Nội dung cụ thể như sau:

Quy trình thực hiện

Quy trình thực hiện của nghiệp vụ kế toán bán hàng theo hợp đồng được thể hiện qua sơ đồ sau:

 • Nhân viên kinh doanh thực hiện ký kết hợp đồng bán hàng với khách hàng
 • Đến ngày giao hàng theo hợp đồng, nhân viên kinh doanh yêu cầu xuất hàng cho khách hàng
 • Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
 • Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá và ghi Sổ kho
 • Nhân viên kinh doanh nhận hàng và giao cho khách hàng
 • Kế toán bán hàng ghi nhận doanh số bán hàng
 • Nhân viên bán hàng yêu cầu kế toán bán hàng xuất hoá đơn cho khách hàng
 • Nhân viên bán hàng giao hóa đơn cho khách hàng và yêu cầu khách hàng thanh toán

Căn cứ vào quy trình này chúng ta sẽ thực hiện hạch toán trên sổ sách, phần mềm như sau:

HẠCH TOÁN

 • Ghi nhận doanh thu :

Nợ TK 111, 131… Tổng giá thanh toán
Có TK 511 Doanh thu bán hàng
Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

 • Đồng thời phát sinh bút toán:

Nợ TK 632 Giá vốn hàng bán
Có TK 155, 156…

Để giúp các bạn hiểu rõ bút toán này trong thực tế như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu qua ví dụ dưới đây:

Ví dụ : 

Ngày 31/12/2018 Khách hàng thanh toán ngay hóa đơn giá trị gia tăng trị tổng giá trị 19.800.000đ (Thuế suất 10 %) . Giá vốn hàng bán là 16.000.000đ.

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Định khoản : 

 • Ghi nhận doanh thu :

Nợ 1111 : 19.800.000

Có 5111 : 18.000.000

Có 33311 : 1.800.000

 • Ghi nhận giá vốn hàng bán

Nợ 632 : 16.000.000đ

Có 156 : 16.000.000đ

Để tìm hiểu sâu hơn về cách ghi sổ nghiệp vụ trên trong sổ Nhật ký chung như thế nào, các bạn có thể tìm hiểu trong khóa học Trọn bộ kỹ năng nghiệp vụ Kế toán Thuế. Khóa học cung cấp cho các bạn những kiến thức rất đầy đủ và có hệ thống về các công việc của kế toán, thuế, lập tờ khai và quyết toán thuế. Thông tin chi tiết xem tại: