HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC (GIẢM TRỪ GIA CẢNH)

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC (GIẢM TRỪ GIA CẢNH) QUA MẠNG

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh qua mạng  được quy định tại thông tư 111/2013/TT-BTC, Thông tư 92/2015/TT-BTC, Thông tư 95/2016/TT-BTC

*****

I. Thời hạn nộp hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc được quy định tại Khoản 5, điều 6, TT95/2016/TT-BTC “Cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và đăng ký thuế cho người phụ thuộc của cá nhân một lần trong năm chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân”.

II. Cách đăng ký người phụ thuộc

2.1 Đăng ký NPT lần đầu

– Hồ sơ: Cá nhân lập mẫu Đăng ký NPT theo mẫu 20-ĐK-TCT ban hành theo TT95/2016/TT-BTC (thay thế mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN ban hành theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC) để tính giảm trừ gia cảnh.

– Địa điểm: Cá nhân nộp mẫu Đăng ký NPT cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập hoặc cho cơ quan Thuế.

– Hồ sơ bổ sung: Bản sao giấy chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân), giấy khai sinh, Hộ chiếu … còn hiệu lực.

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

2.2 Đăng ký  người phụ thuộc qua HTKK và trang nhantokhai.gdt.gov.vn

(Áp dụng với doanh nghiệp đã có chữ ký số)

Bước 1: Kê khai hồ sơ trên ứng dụng HTKK 

 • Tải ứng dụng HTKK vềề máy tính và cài đặt.
 • Mở ứng dụng chọ mục Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

 

 • Chọn kỳ tính thuế

 • Kê khai đầy đủ thông tin doanh nghiệp vào bảng

 • Kê khai thông tin người nộp thuế, người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh vào bảng kê.

 • Sau khi kê khai đầy đủ thông tin xong, chọn “Ghi ” để ghi dữ liệu >> “Kết xuất  XML”  để nộp cho cơ quan thuế.

Bước 2: Nộp hồ sơ qua nhantokhai.gdt.gov.vn

 • Truy cập trang http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp
 • Chọn Nộp tờ khai  để nộp tờ khai thuế. Nếu doanh nghiêp lần đầu nộp tờ khai giảm trừ gia cảnh thì vào Tài khoản để bổ sung tài khoản. (Tài khoản >> Đăng ký thêm tài khoản>> chọn tài khoản ần thêm và kỳ tính thuế bắt đầu>> Tiếp tục >> Thêm tài khoản).

 

 

 • Sau khi chọn Nộp tờ khai, hệ thống  báo sẵn sàng thực hiện các chức năng. >> Chọn tệp tờ khai để tải lên >> Ký điện tử >> Nộp tờ khai.

 • Hệ thống báo nộp tờ khai thành công và hiện ra danh sách các tờ khai đã nộp thành công cho cơ quan thuế. Kiểm tra email xác nhận. Bạn đã hoàn thành nộp tờ khai mã số thuế cho người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh.
 • Sau khoảng 2 ngày.  Vào hệ thống http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp để tra cứu kết quả cấp MST cho người phụ thuộc.

2.3 Đăng ký người phụ thuộc qua ứng dụng Hỗ trợ quyết toán TNCN 3.3.1 và trang thuedientu.gdt.gov.vn

Bước 1: kê khai hồ sơ trên ứng dụng HT QTT TNCN 3.3.1

 • Tải và cài đặt ứng dụng HT QT TNCN 3.3.1 về máy tính và cài đặt.
 • Sau khi cài đặt xong, mở ứng dụng và để kê khai. Chọn mục “Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh” 

 • Nhập đầy đủ thông tin yêu cầu vào bảng tổng hợp

 • Mã số thuế: ghi mã số thuế doanh nghiệp
 • Kỳ tính thuế: ghi kỳ tính thuế cần quyết toán. >> Bấm “Đăng ký”.
 • Điền đầy đủ thông tin doanh nghiệp vào bảng. Mục “Đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc”  kê khai và đăng ký mới MST cho người phụ thuộc. Mục “Đăng ký thay đổi cho người phụ thuộc”  để đăng ký các trường hợp cần thay đổi, bổ sung về thông tin người phụ thuộc.
 • Lưu ý:  Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu đã đăng ký và được cấp mã số thuế. Nếu người nộp thuế chưa có MST thì không được kê khai giảm trừ cho người phụ thuộc. Và khi người phụ thuộc được cấp MST thì sẽ được tính giảm trừ gia cảnh kể từ khi đăng ký. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc thì đăng ký người phụ thuộc lại như đăng ký mới.

 • Sau khi kê khai đầy đủ thông tin người nộp thuế, người phụ thuộc, chọn ‘Ghi dữ liệu”  và “Kết xuất hồ sơ”

 • Có 2 lựa chọn để kết xuất: Kết xuất : (1) XML để gửi cho cơ quan thuế và (2) kết xuất excel để lưu tại doanh nghiệp. Chọn (1) để nộp cho cơ quan thuế qua mạng. Hoàn thành kết xuất in hồ sơ ra bản cứng để sau khi nộp qua mạng thành công thì chúng ta nộp bản cứng tại cơ quan thuế.

Bước 2: Nộp hồ sơ  thuế qua trang thuedientu.gdt.gov.vn ( trước kia nộp qua trang tncnonline.com.vn)

 • Truy cập trang  http://thuedientu.gdt.gov.vn/etaxnnt/Request?&dse_sessionId=agqak1PA9vUVmQJ7lttepqG&dse_applicationId=-1&dse_pageId=5&dse_operationName=corpIndexProc&dse_errorPage=error_page.jsp&dse_processorState=initial&dse_nextEventName=start  , chọn ‘Tổ chức không sử dụng chữ ký số

 • Kê khai và nộp thuế tại trang này. Kết quả các bạn kiểm tra khoảng 2-7 ngày kể từ khi nộp hồ sơ thành công.

2.4. Đăng ký khi có thay đổi NPT

Trường hợp trong thời gian tính giảm trừ gia cảnh, cá nhân có thay đổi (tăng/giảm) về NPT thì cá nhân đăng ký NPT như lần đầu .

2.5  Đăng ký NPT khi thay đổi nơi làm việc

Bước 1: Trường hợp trong thời gian tính giảm trừ gia cảnh, cá nhân có thay đổi nơi làm việc thì cá nhân đăng ký NPT như lần đầu .

Bước 2: Nộp hồ sơ chứng minh NPT

2.6 Nộp hồ sơ chứng minh NPT lần đầu

– Hồ sơ: Cá nhân lập hồ sơ chứng minh NPT theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

– Địa điểm: Cá nhân nộp hồ sơ chứng minh NPT tại nơi nộp mẫu Đăng ký NPT. Tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc và xuất trình khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế.

– Thời hạn: Cá nhân nộp hồ sơ chứng minh NPT trong vòng 03 tháng kể từ ngày nộp tờ khai đăng ký NPT (bao gồm cả trường hợp đăng ký thay đổi người phụ thuộc).

2.7 Nộp hồ sơ chứng minh NPT khi có thay đổi NPT

Trong thời gian giảm trừ gia cảnh, cá nhân có phát sinh tăng hoặc giảm NPT thì cá nhân thực hiện nộp hồ sơ chứng minh NPT như lần đầu.

2.8 Nộp hồ sơ chứng minh NPT khi thay đổi nơi làm việc

Trong thời gian giảm trừ gia cảnh, cá nhân có thay đổi nơi làm việc thì cá nhân nộp hồ sơ chứng minh NPT như lần đầu 

Để có thể làm tốt công việc kế toán, chúng ta còn phải học rất nhiều những nội dung khác nữa, ví dụ như cách xử lý các nghiệp vụ, chứng từ kế toán, cách ghi lên sổ nhật ký chung, từ nhật ký chung lên các sổ cái, sổ chi tiết, lập bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo KQKD… Nhằm giúp các bạn có thể nắm bắt công việc kế toán tổng hợp một cách đầy đủ và có hệ thống, Học Excel Online xin giới thiệu tới các bạn khóa học Kế toán Online từ A đến Z. Đây là khóa học về kế toán tổng hợp đang được đánh giá là tốt nhất và được nhiều người theo học nhất, bởi hệ thống bài giảng chi tiết, bộ chứng từ đầy đủ. Trong khóa học này bạn có thể tự tạo chương trình Excel để làm công việc kế toán tổng hợp mà bắt đầu chỉ với 1 file trắng. Hãy tham gia học ngay thôi nào.

Bật mí với các bạn là hiện nay hệ thống đang có chương trình ưu đãi rất lớn khi tham gia đăng ký khóa học này. Chi tiết xem tại: