fbpx

Hướng dẫn cách định khoản rút tiền gửi về nhập quỹ trên excel

Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   

Bài viết này sẽ Hướng dẫn cách định khoản rút tiền gửi về nhập quỹ trên excel.

Lý thuyết

Định khoản

Nợ TK 1111 :  Tiền mặt
Có TK 1121 : Tiền gửi

Thực hành trên excel

Hình ảnh minh họa

Hướng dẫn chi tiết ghi sổ nhật ký chung

SỐ PHIẾU : Số phiếu thu
NGÀY : Ngày ghi sổ
KÝ HIỆU HĐ :
SỐ HĐ :
DIỄN GIẢI : Nội dung diễn giải
TK NỢ : Tài khoản nợ
TK CÓ : Tài khoản có
CHI TIẾT NỢ :
CHI TIẾT CÓ : Nhập mã chi tiết tài khoản để vào sổ chi tiết tiền gửi
SỐ TIỀN : Số tiền
THCP :
CHỨNG TỪ KÈM THEO : Ghi rõ chứng từ kèm theo để In ấn và kẹp chứng từ phục vụ lưu trừ và quyết toán thuế
MÃ ĐỐI TƯỢNG : Ghi mã Đối tượng để điền các thông tin cần thiết của Phiều Thu
TÊN ĐỐI TƯỢNG :
ĐỊA CHỈ :


CHÚC BẠN THÀNH CÔNG


Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •