Cách tính thời hạn hợp đồng trong nhân sự bằng hàm Excel

Hiện nay có khá nhiều loại hợp đồng áp dụng cho các hình thức lao động khác nhau, mỗi loại hợp đồng lại có một thời hạn khác nhau. Vậy chúng ta sẽ xác định ngày hết hạn của mỗi loại hợp đồng đó như thế nào?. Trong Excel có hàm nào hỗ trợ cho ta có thể tính được không?. Hãy cùng tham khảo bài viết này của Học Excel Online.

Nếu bạn làm việc trong các lĩnh vực như hành chính nhân sự, kế toán thì chắc hẳn không còn xa lại gì với các loại hợp đồng và thời hạn của mỗi loại hợp đồng đó là bao nhiêu ngày, tháng hay năm.

Quy tắc tính thời hạn hợp đồng

– Thời hạn hợp đồng = Ngày ký hợp đồng + Khoảng thời gian hợp đồng có hiệu lực – 1.
– Trừ 1 vì tại thời điểm ngày ký đã tính là 1 ngày rồi (nếu không tính ngày này thì không cần – 1).

Hàm sử  dụng

Hàm chính mà ta sử dụng ở đây là hàm DATE, trong đó các giá trị Năm, Tháng, Ngày được xác định dựa vào kết quả trả về của các hàm sau:

  • Hàm YEAR: Năm = Số năm của ngày ký + Số năm mà hợp đồng có giá trị.
  • Hàm MONTH: Tháng = Số tháng của ngày ký + Số tháng mà hợp đồng có giá trị.
  • Hàm DAY: Ngày = Số ngày của ngày ký + Số ngày mà hợp đồng có giá trị.

Về cách sử dụng hàm này khá đơn giản, nếu bạn muốn nắm kỹ thêm thì Học Excel Online cũng đã đề cập trong bài viết vềCác hàm trong Excel 

Tính thời hạn hợp đồng

VD với hợp đồng thử việc 60 ngày tính từ ngày ký là 05/12/2016. Ta cần xác định ngày kết thúc của hợp đồng này. Bạn thực hiện như sau:

cach-tinh-thoi-han-hop-dong-trong-excel-1

Công thức tại ô C6 bạn có thể hiểu như sau:

=DATE(YEAR(B3), MONTH(B3), DAY(B3) + 60) – 1

  • YEAR(B3): Sẽ trả về năm của ngày ký hợp đồng (kết quả là năm 2019).
  • MONTH(B3): Sẽ trả về tháng của ngày ký hợ p đồng (kết quả là tháng 02).
  • DAY(B3) + 60: Sẽ trả về ngày trong ô B3 (tức là ngày 05), sau đó cộng với 60 ngày là thời hạn của loại hợp đồng này .
  • Kết quả của 3 hàm trên sẽ làm đối số cho hàm DATE (C6 = DATE(2019,12,65) – 1), vì sao phải trừ đi 1 thì mình đã giải thích ở phần quy tắc tính thời hạn hợp đồng.

Có thể bạn sẽ thấy đối số thứ 3 của hàm DATE có vẻ hợp hợp lý, đối số thứ 3 của hàm DATE là ngày mà trong 1 tháng thì số ngày tối đa chỉ là 31. Vậy hàm này sai sao?

Bạn hãy yên tâm về điều đó vì hàm DATE sẽ tự hiểu.

  • Nếu số ngày vượt quá ngày cuối cùng trong tháng đó thì hàm sẽ thực hiện tính tăng thêm vào tháng, tương tự với tháng.
  • Nếu số tháng vượt quá 12 thì hàm sẽ thực hiện tính tăng thêm vào năm. (Excel thông minh quá phải ko bạn 😊). Bạn có thể thử kiểm tra với điều đó.

cach-tinh-thoi-han-hop-dong-trong-excel-2

Như vậy, qua bài viết này của Học Excel Online, hy vọng bạn đã có thể nắm được cách sử dụng hàm trong Excel để tính thời hạn hợp đồng trong nhân sự một cách dễ dàng.

Để hiểu thêm về các hàm Excel ứng dụng trong lĩnh vực nhân sự bạn có thể tham khảo các bài viết.


Một số cách tính tuổi của nhân viên trong nhân sự

Hướng dẫn cách xác định ngày sinh nhật của nhân viên bằng hàm excel.