Cách tạo Pivot Table từ nhiều sheet trong Excel

Trong một số trường hợp thực tế, chúng ta có thể lưu dữ liệu trong cùng 1 file Excel nhưng trong nhiều bảng tính (sheet) khác nhau. Chúng ta có thể lưu dữ liệu mỗi tháng ở 1 sheet, hoặc dữ liệu kết quả làm việc của mỗi nhân viên hay chi nhánh công ty ở một bảng tính. Đặc trưng của kiểu lưu trữ dữ liệu này là cấu trúc cột của các bảng dữ liệu giống nhau, chỉ có độ dài các bảng dữ liệu là có thể khác nhau. Làm sao chúng ta có thể tạo Pivot Table từ nhiều sheet trong Excel?

Chúng ta, ở vị trí quản lý, cần có cái nhìn tổng thể hơn dựa trên các bảng dữ liệu, trong trường hợp này chúng ta có thể sử dụng công cụ Pivot Table trong Excel. Tuy nhiên vấn đề đặt ra là, dữ liệu lại đang nằm ở các sheet khác nhau trong một File Excel. Bài này Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn một kỹ thuật để có thể tạo Pivot Table từ nhiều sheet trong Excel.

Sửa tên sheet

Đầu tiên, chúng ta hãy đi sửa lại tên bảng tính để thuận tiện cho các bước sau. Cho phần này, bạn có thể đặt tên sheet ngắn gọn, không có dấu cách và không có kí tự đặc biệt. Vì dữ liệu mẫu trong bài này đang được lưu theo năm, nên mình đặt tên các sheet lần lượt là Y2017, Y2018, Y2019, Y2020. Để đổi tên sheet, bạn click đúp chuột trái vào tên sheet và gõ tên mới.

Cách tạo pivot table từ nhiều sheet excel
Sửa lại tên sheet cho thuận tiện

Sử dụng Microsoft Query để tạo vùng dữ liệu cho bảng Pivot

Trước khi có thể sử dụng tính năng Microsoft Query, các vùng dữ liệu trên các sheets cần được định dạng ở dạng bảng. Sau đó, tuỳ vào phiên bản Excel của bạn mà cách truy cập tính năng Microsoft Query sẽ hơi khác nhau 1 chút.

Đối với Excel 2010, bạn chọn thẻ Data > From Other Sources > From Microsoft Query

Cách truy cập vào Microsoft Query trong Excel
Cách truy cập vào Microsoft Query trong Excel

Đối với các phiên bản Excel mới hơn, bạn vào thẻ Data > Get Data > From Other Sources > From Microsoft Query

Cách mở Microsoft Query trong Excel
Cách mở Microsoft Query trong Excel

Trong cửa sổ chọn nguồn dữ liệu, chọn dữ liệu từ file excel như hình rồi bấm OK

Ở cửa sổ tiếp theo, bạn cần chọn đúng đường dẫn tới file Excel hiện tại

Chọn đường dẫn tới file Excel để sử dụng Power Query
Chọn đường dẫn tới file Excel để sử dụng Power Query

Sau khi chọn đường dẫn và bấm OK, bạn có thể nhìn thấy màn hình sau đây

Cách truy cập vào Microsoft Query trong Excel
Microsoft Query Wizard

Nếu làm tới bước này mà bạn không nhìn thấy dữ liệu trong phần “Available tables and columns”, thì bạn cần bấm vào nút Options… sau đó ở cửa sổ Table Options, chọn tick vào System Tables như hình rồi bấm OK

Cách truy cập vào Microsoft Query trong Excel
Click chọn system tables

Sau đó bạn chọn bảng đầu tiên và bấm nút mũi tên sang phải để thêm các cột vào trong Query

Thêm cột vào microsoft query
Thêm cột vào microsoft query

Sau đó, bạn bấm Next cho tới khi gặp màn hình sau thì dừng lại và chọn mục

View data or edit query in Microsoft Query

Cách truy cập vào Microsoft Query trong Excel
Chọn view data or edit query in Microsoft Query

Sau đó chúng ta cần bấm nút SQL

Cách truy cập vào Microsoft Query trong Excel
Bấm nút SQL

Trong hộp thoại SQL Statement, dán đoạn SQL sau đây:

SELECT * FROM `Y2017$`
UNION ALL
SELECT * FROM `Y2018$`
UNION ALL
SELECT * FROM `Y2019$`
UNION ALL
SELECT * FROM `Y2020$`

Sau đó bấm OK

Sửa SQL trong Microsoft Query
Sửa SQL trong Microsoft Query

Sau đó, trong cửa sổ Microsoft Query, bạn chọn File > Return Data to Excel

Đổ dữ liệu từ Microsoft Query về Excel
Đổ dữ liệu từ Microsoft Query về Excel

Tiếp theo, chúng ta sẽ lựa chọn nơi sẽ lưu dữ liệu ở file Excel là 1 worksheet mới

Lưu lại dữ liệu vào bảng trên Excel
Lưu lại dữ liệu vào bảng trên Excel

Như vậy là từ bảng dữ liệu này, chúng ta có thể tạo ra Pivot Table và những báo cáo cần thiết. Khi dữ liệu ở các bảng dữ liệu ban đầu thay đổi, bạn chỉ cần bấm Refresh dữ liệu trong thẻ Table Design là dữ liệu sẽ được cập nhật

Làm mới dữ liệu trong bảng Pivot Table
Làm mới dữ liệu trong bảng nguồn của Pivot Table

Nếu các bước phía trên còn chưa rõ với các bạn, mời các bạn xem video sau đây:

Chúc thành công các bạn thành công với bài hướng dẫn này của chúng tôi. Cập nhật thêm những kiến thức về Power Query ở những bài viết sau nhé!