Cách tạo mẫu bảng lương làm thêm giờ trên Excel theo thông tư 133

Sau khi chúng ta đã xây dựng được bảng chấm công làm thêm giờ trên Excel và thực hiện việc chấm công làm thêm giờ cho từng nhân viên trong tháng, công việc tiếp theo cần làm đó là tạo bảng lương làm thêm giờ. Sau đây Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách tạo mẫu bảng lương làm thêm giờ trên Excel theo thông tư 133/2016/TT-BTC

* nếu bạn chưa nắm rõ cách tạo bảng chấm công làm thêm giờ, vui lòng xem lại bài viết:

Cách tạo mẫu BCC làm thêm giờ theo TT133 trên Excel năm 2018

Cách chấm công trên bảng chấm công làm thêm giờ trên Excel 2018

Kết quả chúng ta mong muốn đạt được là 1 mẫu bảng lương làm thêm giờ như sau:

Bước 1: Xác định bố cục chung của bảng lương làm thêm giờ

Bảng thanh toán lương làm thêm giờ theo thông tư 133/2016/TT-BTC được quy định theo mẫu số 06-LĐTL gồm các phần cụ thể như sau:

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

 • Thông tin đơn vị: gồm tên, địa chỉ của đơn vị. Mục này đặt ở góc trên cùng bên trái (2 dòng)
 • Tên tiêu đề: “bảng thanh toán lương làm thêm giờ” đặt ở chính giữa, dòng phía dưới thông tin đơn vị. Viết hoa toàn bộ để làm rõ nội dung này.
 • Mẫu bảng: Phần này đặt trong 1 Textbox (Insert/Textbox). Khi đặt trong Textbox thì chúng ta có thể di chuyển toàn bộ đoạn Text này và đặt vào vị trí bất kỳ mà không phải lo việc ảnh hưởng tới các ô trong Sheet

 • Thời gian lập bảng lương: là tháng nào, năm nào. Đây là căn cứ phân biệt các bảng lương của các tháng, các năm khác nhau. Căn cứ vào thời gian này để có thể tham chiếu chính xác các thông tin: số công đã tính được trong bảng chấm công làm thêm giờ của tháng tương ứng, thông tin hiện tại về tình trạng của người lao động (tăng hệ số lương, thưởng, phạt… trong tháng)
 • Nội dung bảng lương: Gồm đối tượng tính lương (họ tên), các thông tin phục vụ cho việc tính lương (thông tin về người lao động, thông tin về chấm công từ bảng chấm công làm thêm giờ…) từ đó xác định được số tiền tương ứng theo từng ngày công làm thêm. Tính ra tổng số tiền được thanh toán về tiền lương làm thêm giờ
 • Số tiền bằng chữ: Để xác nhận lại đúng tổng số tiền lương làm thêm giờ phải trả trong tháng.
 • Thời gian lập bảng và người có trách nhiệm ký tên: Bảng lương làm thêm giờ này được lập ra bởi bộ phận nào, những ai chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả trong bảng… đều phải ký tên trên bảng lương để đảm bảo các cơ sở pháp lý cho việc theo dõi tính và trả lương cho người lao động.

Bước 2: Cách tham chiếu thông tin liên quan tới người lao động

Thông tin liên quan tới người lao động bao gồm các cột:

 • Cột 1 là Hệ số lương
 • Cột 2 là Hệ số phụ cấp chức vụ
 • Cột 3: Tổng hệ số lương, phụ cấp
 • Cột 4: tiền lương tháng

Những nội dung này có thể lấy từ trong bảng Danh sách nhân viên và bảng thanh toán tiền lương của tháng tương ứng.

Để tham chiếu thông tin này, chúng ta sử dụng hàm Vlookup như sau:

 • Lookup_value: là họ tên nhân viên tại cột B trong bảng
 • Table_array: là bảng danh sách nhân viên hoặc bảng quản lý hợp đồng lao động của nhân viên, bảng thanh toán lương của tháng tương ứng (trong đó cột Họ tên nhân viên nằm ngoài cùng bên trái)
 • Col_index_num: Vị trí cột chứa thông tin về cần tham chiếu theo từng cột
 • Đối tượng cuối cùng trong hàm Vlookup sử dụng số 0  để tìm kiếm chính xác theo tên nhân viên

Bước 3: Cách tham chiếu số giờ công trong bảng chấm công làm thêm giờ

Căn cứ vào Họ và tên nhân viên và bảng chấm công làm thêm giờ đã xây dựng, chúng ta có thể sử dụng hàm Vlookup để tham chiếu lấy được số công đã chấm để thực hiện tính lương theo từng loại công đó.

 • Lookup_value: là họ tên nhân viên tại cột B trong bảng
 • Table_array: là bảng chấm công làm thêm giờ
 • Col_index_num: Vị trí cột chứa thông tin về kết quả từng loại công tương ứng trong bảng chấm công làm thêm giờ
 • Đối tượng cuối cùng trong hàm Vlookup sử dụng số 0  để tìm kiếm chính xác theo tên nhân viên

Bước 4: Cách tính từng tiền lương cho từng loại công làm thêm giờ

Tiền lương làm thêm giờ = Mức tiền lương cơ bản cho 1 ngày công * Số công làm thêm giờ * Hệ số làm thêm giờ

Hệ số làm thêm giờ tùy thuộc vào từng loại công sẽ có hệ số khác nhau, được quy định trong Luật lao động.

Bước 5: Tính tổng số tiền lương làm thêm giờ

Tổng số tiền lương làm thêm giờ = Tổng số tiền lương đã tính được của từng loại công

Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong mẫu bảng lương làm thêm giờ trên Excel theo thông tư 133 rồi.

Các bạn có thể tài về mẫu bảng thanh toán tiền lương theo thông tư 133 trên Excel tại địa chỉ: http://bit.ly/2KVmI9l

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!

Bạn có nghĩ rằng làm kế toán tổng hợp trên Excel quan trọng không. Theo tôi việc này rất quan trọng, bởi trên Excel bạn có thể nắm được cách tổ chức, quản lý dữ liệu kế toán, đồng thời tự tay xây dựng công thức lên các báo cáo tài chính. Khi đó bạn có thể dễ dàng kiểm tra kết quả, biết được những thay đổi dữ liệu trong sổ NKC sẽ ảnh hưởng như thế nào tới kết quả trong các báo cáo.