fbpx

Trinhheo :

Làm Quen Với Google Sheets

Giới thiệu Google Sheets cho phép bạn tổ chức, chỉnh sửa và phân tích các loại thông tin khác nhau trên trang tính. Trong bài viết này, chúng ta sẽ học các cách mà bạn có thể làm khi sử dụng trang …