Minhlai :

Hướng dẫn tính số năm bằng hàm YEARFRAC

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách tính số năm bằng hàm YEARFRAC. Công thức tính số năm bằng hàm YEARFRAC Hàm YEARFRAC có công thức như sau: =YEARFRAC(ngày bắt đầu, ngày kết thúc) Trong đó ngày bắt …