fbpx

Minhlai :

mở excel trong powerpoint

Cách mở Excel bên trong PowerPoint

Trong bài viết này ta sẽ cùng tìm hiểu cách chèn dữ liệu, mở Excel bên trong PowerPoint. Với cách làm này, nếu dữ liệu trong các trang tính thay đổi, bạn cũng có thể dễ dàng cập nhật.   Liên kết toàn bộ …