fbpx

Sumproduct :

Đếm giá trị khác biệt với hàm COUNTIF

Trong bài viết về hàm SUMPRODUCT: https://blog.hocexcel.online/bi-kip-vo-lam-sumproduct-than-chuong.html, ta đã được thấy ví dụ về việc sử dụng SUMPRODUCT kết hợp COUNTIF để đếm giá trị khác biệt. Dưới đây Học Excel Online sẽ giải thích cùng ví dụ cụ thể để hiểu …

Bí kíp võ lâm 2: SUMPRODUCT thần chưởng

Cú pháp hàm SUMPRODUCT =SUMPRODUCT(--(Biểu thức),(Vùng tính tổng)) hoặc: =SUMPRODUCT((Biểu thức)*(Vùng tính tổng)) Khi chỉ có biểu thức: =SUMPRODUCT(--(Biểu thức)), lúc này SUMPRODUCT tính theo dạng đếm tương tự COUNTIFS. Khi có cả biểu thức lẫn vùng tính tổng: =SUMPRODUCT(--(Biểu thức),(Vùng tính …