Quyền sử dụng đất có được tính khấu hao không?

Hôm nay Học Excel Online xin được chia sẻ với các bạn về quyền sử dụng đất trong doanh nghiệp. Khi làm kế toán, mình cũng chưa thật sự hiểu lắm về quyền sử dụng đất trong doanh nghiệp, mình không biết là quyền sử dụng đất thì có được tính khấu hao như các loại tài sản khác không? Vì quyền sử dụng đấ chỉ là giấy chứng nhận mình được quyền sở hữu mảnh đất đó thôi nên là mình cũng rất bối rối. Nếu ai cũng bối rối như mình thì cùng tìm hiểu bài viết dưới đây nha.

Đặt vấn đề

  1. Quyền sử dụng đất có được trích phân bổ hay khấu hao?
  2. Trường hợp nào quyền sử dụng đất được trích và phân bổ?
  3. Được chế tài ở văn bản pháp lý nào?

Căn cứ

Tại điểm đ, khoản 2, Điều 4; khoản 1, Điều 9 và khoản 2, Điều 14, Thông tư số 45/2013/TT–BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính qui định:

“Quyền sử dụng đất không ghi nhận là TSCĐ vô hình gồm:

1. Thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì tiền thuê đất được hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ tương ứng số tiền thuê đất trả hàng năm”.

2. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây:

  • Trường hợp đi thuê quyền sử dụng đất: TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính).
  • TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâu dài hợp pháp”.

3. Thông tư này thay thế Thông tư số 203/2009/TT–BTC ngày 20/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Kể từ năm tính thuế 2013, tiết k điểm 2.2, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT–BTC ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện theo quy định sửa đổi, bổ sung sau:

Quyền sử dụng đất dài hạn: Quyền sử dụng đất lâu dài không được trích khấu hao và phân bổ vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Quyền sử dụng đất có thời hạn:

  • Nếu có đầy đủ hoá đơn chứng từ và thực hiện đúng các thủ tục theo quy định của pháp luật,
  • Có tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì được phân bổ dần vào chi phí được trừ theo thời hạn được phép sử dụng đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trừ trường hợp quyền sử dụng đất giao có thu tiền có thời hạn được trích khấu hao để tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Giải quyết vấn đề

 

1. Quyền sử dụng đất thuê của Nhà nước có thời hạn theo hình thức trả tiền thuê đất một lần và không được ghi nhận là TSCĐ vô hình.

2. Công ty không được trích khấu hao đối với quyền sử dụng đất, nhưng được phân bổ dần vào chi phí được trừ theo thời hạn được phép sử dụng đất ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu đáp ứng các điều kiện về hạch toán chi phí tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT–BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT–BTC.

* Cách hạch toán:

  • Quyền sử dụng đất (không có thời hạn) hạch toán theo Tài khoản 211 (thông tư 133) hoặc tài khoản 213 (thông tư 200). Nguyên giá Quyền Sử Dụng Đất không được trích khấu hao
  • Quyền sử dụng đất (có thời hạn) hạch toán theo Tài khoản 242. Nhưng Giá trị Quyền Sử Dụng Đất được phân bổ vào chi phí phù hợp theo thời hạn thuê. (Xem thêm: Hướng dẫn hạch toán tài khoản 242 theo thông tư 133)

Mình hy vọng là qua bài viết này, các bạn đã hiểu hơn về quyền sử dụng đất và đã biết khi nào thì được tính khấu hao.

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!