Những đối tượng bắt buộc tham gia BHXH theo quy định mới nhất 2018

Từ ngày 01/01/2018 luật BHXH có một số thay đổi quan trọng, trong đó nội dung về những đối tượng bắt buộc tham gia BHXH (hay còn gọi là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc) cần hết sức lưu ý. Trong bài viết này Học Excel Online sẽ giúp bạn tìm hiểu kỹ hơn về nội dung này.

Căn cứ vào luật BHXH số 58/2014/QH13 ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2014, theo:

Điều 2 – Đối tượng áp dụng

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

 

…..

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

g) Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

i) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

2. Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ.

 

Các đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều này sau đây gọi chung là người lao động.

Điều 124: Hiệu lực thi hành

Khoản 2 Điều 2 của Luật này thì có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

——

Những nội dung mới thay đổi cần chú ý (được in đậm, nghiêng ở trên)

  • Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;
  • Khoản 2 điều 2: đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Trước đây hai đối tượng này không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. Theo quy định mới thì từ 01/01/2018 sẽ tính cả các đối tượng này.

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!