hướng dẫn cách đóng bảo hiểm xã hội tại hai công ty

Hiện nay việc đóng bảo hiểm tại hai nơi là khá phổ biến. Tuy nhiên nếu thiếu hiểu biết pháp luật người lao động sẽ mất kha khá khi đóng trùng. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách đóng bảo hiểm xã hội tại hai công ty theo đúng luật.

CĂN CỨ PHÁP LUẬT

Khoản 4, Điều 85, Luật BHXH

Người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 2 của Luật này mà giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì chỉ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên

Khoản 2, Điều 13, Luật BHYT

Trường hợp đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 của Luật này có thêm một hoặc nhiều hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì đóng bảo hiểm y tế theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất

Khoản 1 Điều 43 Luật việc làm 2013

Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Điều 21 Quyết định 595/QĐ-BHXH

Trường hợp người lao động giao kết HĐLĐ với nhiều người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động phải đóng BHTNLĐ, BNN theo từng HĐLĐ đã giao kết nếu người lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc

Khoản 1 Điều 44 Nghị định 44/2013/NĐ-CP

  • Trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động và người lao động

Người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động mà người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.Người sử dụng lao động của các hợp đồng lao động còn lại có trách nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật

Từ các căn cứ trên ta có thể rút ra được : 

Người lao động giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đồng thời với nhiều người sử dụng lao động khác nhau thì sẽ đóng BHXH, BHTN theo hợp đồng lao  hợp đồng làm việc giao kết đầu tiên.

Ngoài ra theo quy định của Luật BHYT thì mức đóng BHYT theo hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc có mức tiền lương cao nhất.

Bên cạnh đó, ở các nơi khác người lao động còn được người sử dụng lao động đóng 0.5% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM GÌ ĐỂ CHỨNG MINH MÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM Ở NƠI KHÁC

Theo quy định thì người lao động tại nơi giao kết đầu tiên cần xin giấy xác nhận đóng BHXH tại nơi đó.
Đối với các nơi khác chỉ cần đưa giấy này để doanh nghiệp lưu là đủ điều kiện.

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Thủ tục: điền mẫu hồ sơ bên dưới (Link tải: tại đây  ), đưa cho người làm hồ sơ bảo hiểm tại doanh nghiệp đang đóng bảo hiểm, để họ làm hồ sơ cấp giấy xác nhận đang tham gia bảo hiểm.

Sau khi nộp hồ sơ, bảo hiểm sẽ cấp mẫu giấy xác nhận đang tham gia BHXH theo mẫu sau:

Ngoài ra theo quy định đã trích dẫn ở trên, ở các nơi khác không đóng BHXH thì người lao động vẫn được trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động.

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG