Đi làm lại trước thời gian thai sản đóng bhxh thế nào?

Đi làm lại trước thời gian thai sản đóng bhxh thế nào?

Đối với nhiều lao động nữ do yêu cầu công việc nên không thể nghỉ đủ thai sản 06 tháng, nếu có nguyện vọng đi làm sớm thì có được không?, công ty có phải đóng BHXH, BHYT, BHTN cho họ không?

CĂN CỨ PHÁP LUẬT

Điều 40 Luật số 58/2014/QH13

Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này khi có đủ các điều kiện sau đây:

  • Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng;
  • Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.

Tức chỉ được đi làm lại khi đã nghỉ thai sản ít nhất được 4 tháng.

KẾT LUẬN

Các trường hợp nghỉ thai sản ít hơn bốn tháng sẽ không được giải quyết khi đi làm lại.

Nếu lao động nữ tại đơn vị bạn đã làm việc trở lại trước khi hết thời gian thai sản mà vẫn hưởng lương đầy đủ của những tháng làm việc sớm thì người lao động và người sử dụng lao động phải trích đóng BHXH, BHYT. Đồng thời, phải báo tăng đóng BHXH của những tháng làm việc có hưởng lương và việc đi làm sớm trước khi hết thời gian thai sản vẫn phải từ bốn tháng trở lên sau khi sinh con. Ngoài ra, người lao động phải có cam kết bằng văn bản về việc tự nguyện đi làm sớm và được sự đồng thuận của người sử dụng lao động.

Hocexcel.online giúp bạn được biết

THÂN CHÀO