Loại tài khoản thu nhập khác thông tư 133/2016/TT-BTC

Thu nhập khác thường bị nhầm lẫn với doanh thu. Bài viết này sẽ hướng dẫn Loại tài khoản thu nhập khác thông tư 133/2016/TT-BTC để bạn có phân biệt rõ ràng hai khái niệm.

NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN

Tài khoản 711 dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, gồm:

 • Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ.
 • Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ BCC cao hơn chi phí đầu tư xây dựng tài sản đồng kiểm soát.
 • Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tư, hàng hóa, tài sản cố định đưa đi góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết và đầu tư khác.
 • Các khoản thuế phải nộp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng sau đó được giảm, được hoàn (thuế xuất khẩu được hoàn, thuế GTGT, TTĐB, BVMT phải nộp nhưng sau đó được giảm).
 • Thu tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng.
 • Thu tiền bồi thường của bên thứ ba để bù đắp cho tài sản bị tổn thất (ví dụ thu tiền bảo hiểm được bồi thường, tiền đền bù di dời cơ sở kinh doanh và các khoản có tính chất tương tự).
 • Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ.
 • Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ.
 • Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ không tính trong doanh thu (nếu có).
 • Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhận tặng cho doanh nghiệp;
 • Giá trị số hàng khuyến mại không phải trả lại nhà sản xuất.
 • Các khoản thu nhập khác ngoài các khoản nêu trên.

HẠCH TOÁN NỢ

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ sang tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.

HẠCH TOÁN CÓ

Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ

Nói chung về cách hạch toán thì giống như các tài khoản loại Doanh thu, đó là :

 • Mang tính chất như nguồn vốn nghĩa là : Phát sinh tăng ghi bên Có, phát sinh giảm ghi bên Nợ
 • Không có số dư ở cuối kỳ

Qua bài viết trên hy vọng bạn đã nắm rõ hơn khi nào thì sử dụng tài khoản 711 để hach toán.

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Để tìm hiểu sâu hơn về kế toán, các bạn có thể tìm hiểu trong khóa học Trọn bộ kỹ năng nghiệp vụ Kế toán Thuế. Khóa học cung cấp cho các bạn những kiến thức rất đầy đủ và có hệ thống về các công việc của kế toán, thuế, lập tờ khai và quyết toán thuế. Thông tin chi tiết xem tại:

XIN CHÀO ! HẸN GẶP LẠI