Làm Thế Nào Để Sử Dụng Office 2016 Với Tài Khoản 365 Proplus?

Các bước download Office 2016 với ProPlus

Bước 1: Đăng nhập vào Office 365 (www.office.com) và đến phần Cài đặt Admin

Bước 2: Ở phía bên trái, mở Service Settings

Bước 3:  Chọn Updates

Bước 4: Chuyển lựa chọn từ Standard sang Entire Organization hoặc Select People

Bước 5: Trở lại trang chính của Office 365 và nhấn vào link Install

Bước 6:  Giờ bạn có thể lựa chọn download cả Office 2013 hay Office 2016. Đóng tất cả các chương trình Office bạn mở và ấn nút Install