Hướng dẫn về tài khoản 357 – Quỹ bình ổn giá theo Thông tư 200

Thông tư số 200/2014/TT-BTC  được ban hành ngày 22/12/2014, bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2015. Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng cho những doanh nghiệp lớn. Đây là thông tư được thay thế cho Quyết định 15/2006.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tài khoản 357 – Quỹ bình ổn giá, được quy định tại điều 65 Thông tư 200:

Nguyên tắc kế toán

a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình biến độnggiá trị Quỹ bình ổn giá tại thời điểm báo cáo của doanh nghiệp được phép trích lập Quỹ bình ổn giá tính vào chi phí sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật. Tuỳ theo từng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, doanh nghiệp được chủ động bổ sung thêm vào tên của Quỹ này phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của mình, ví dụ như Quỹ bình ổn giá xăng, dầu.

b) Doanh nghiệp phải trích lập, sử dụngquyết toán Quỹ bình ổn giá theo đúng quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chỉ sử dụng tài khoản này nếu pháp luật yêu cầu trích lập Quỹ bình ổn giá vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.

c) Quỹ bình ổn giá khi trích lập được tính vào giá vốn hàng bán, khi sử dụng Quỹ cho mục đích bình ổn giá, doanh nghiệp được ghi giảm giá vốn hàng bán.

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 357 

Bên Nợ:

Số quỹ bình ổn giá đã sử dụng.

Bên Có:

Số trích lập quỹ bình ổn giá vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Số dư bên Có:

Số quỹ bình ổn giá hiện còn của doanh nghiệp cuối kỳ.

Phương pháp kế toán Quỹ bình ổn giá

– Khi trích lập Quỹ bình ổn giá, kế toán ghi như sau:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Có TK 357 – Quỹ bình ổn giá.

– Khi sử dụng Quỹ bình ổn giá, kế toán ghi như sau:

Nợ TK 357 – Quỹ bình ổn giá

Có TK 632 – Giá vốn hàng bán.

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!