Hướng dẫn hạch toán chi phí lãi vay phải trả năm 2019

Học Excel Online có nhận được câu hỏi từ bạn hienanngo185, một học viên của khóa Kế toán tổng hợp từ A đến Z như sau: “Chào thầy cô HEO. Em muốn được thầy cô hướng dẫn về cách hạch toán chi phí lãi vay phải trả khi đó là khoản vay phải trả lãi theo định kỳ hoặc không theo định kỳ. Thầy cô có thể hướng dẫn theo từng hoàn cảnh kế toán được không ạ?” Cảm ơn hienango185. Bài viết này sẽ hướng dẫn hạch toán chi phí lãi vay phải trả chính xác và đầy đủ nhất.

Nếu trả lãi vay theo định kỳ

Nợ TK 635

Có TK 111, 112.

Nếu có phát sinh các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động đi vay, ghi:

Nợ TK 635

Có TK 111, 112…

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Nếu trả lãi vay trước cho nhiều kỳ

Khi trả lãi, ghi:

Nợ TK 242: Chi phí trả trước (Theo Thông tư 200 và 133)

Có TK 111, 112

 

Khi phân bổ dần lãi vay vào chi phí

Nợ TK 635

Có TK 142, 242.

Nếu trả lãi vay sau khi kết thúc hợp đồng hoặc khế ước vay

– Định kỳ trích trước lãi vay vào chi phí, ghi:

Nợ TK 635

Có TK335

Trả lãi vay khi kết thúc hợp đồng vay, ghi:

Nợ TK 335

Có TK 111, 112

 

Nếu DN có thuê tài sản tài chính, thì lãi thuê tài sản tài chính phải trả

Nếu nhận được hoá đơn thanh toán tiền thuê tài sản tài chính, doanh nghiệp trả tiền ngay, ghi:

Nợ TK 635

Có TK 111, 112

Nếu nhận được hoá đơn thanh toán tiền thuê tài sản tài chính, nhưng doanh nghiệp chưa có tiền trả, ghi:

Nợ TK 635

Có TK 315

Nếu DN trả lãi trả chậm của của tài sản mua theo phương thức trả chậm, trả góp:

– Lãi phải trả cho bên bán khi mua tài sản ghi:

Nợ TK 242

Có TK 111, 112

– Định kỳ phân bổ dần lãi trả chậm vào chi phí, ghi:

Nợ TK 635

Có TK 242

Chúc các bạn học vui với Học Excel Online!

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết bổ ích về nghiệp vụ kế toán:

Hướng dẫn trích khấu hao tài sản cố định

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính năm