Hướng dẫn lập báo cáo tài chính năm chính xác nhất năm 2019

Học Excel Online có nhận được câu hỏi từ bạn maitrahvhc, một học viên của khóa Kế toán tổng hợp từ A đến Z như sau: “Em phải chuẩn bị những gì để lập một bộ báo cáo tài chính năm ạ? HEO có thể cung cấp cho em những FILE EXCEl mẫu của từng thành phần của báo cáo tài chính năm không ạ?” Cảm ơn câu hỏi của bạn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách lập báo cáo tài chính năm cũng như tặng bạn những biểu mẫu bạn cần.

Theo điều 100 của THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC, hệ thống Báo cáo tài chính gồm Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài chính giữa niên độ. Biểu mẫu Báo cáo tài chính kèm theo tại Phụ lục 2 Thông tư này. Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày trên Báo cáo tài chính, doanh nghiệp chủ động đánh lại số thứ tự các chỉ tiêu của Báo cáo tài chính theo nguyên tắc liên tục trong mỗi phần.

Báo cáo tài chính năm gồm:

– Bảng cân đối kế toán

Mẫu số B 01 – DN

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Mẫu số B 02 – DN

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Mẫu số B 03 – DN

– Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

Mẫu số B 09 – DN

Chúc các bạn học vui với Học Excel Online!

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết cùng chủ đề:

Tìm hiểu kỳ lập báo cáo tài chính

Tìm hiểu đối tượng và chữ ký trên báo cáo tài chính