Tổng quan về Sổ chi tiết các tài khoản

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ giới thiệu tới các bạn một số hiểu biết, kiến thức tổng quan về Sổ chi tiết các tài khoản trong kế toán.

Sổ chi tiết được mở để theo dõi chi tiết đối với các tài khoản có nhiều tài khoản có nhiều đối tượng chi tiết bên trong.
Sổ chi tiết có nhiều loại, tùy thuộc vào nhu cầu quản lý của đơn vị, như: Sổ chi tiết công nợ phải thu, Sổ chi tiết công nợ phải trả, Sổ chi tiết tạm ứng, Sổ chi tiết vật tư, …
Mỗi đối tượng chi tiết được mở riêng một sổ để theo dõi.

Một số Sổ chi tiết thường gặp

———

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!