Tìm hiểu các loại tài sản cố định không phải tính hao mòn, khấu hao năm 2019

Học Excel Online có nhận được câu hỏi từ bạn huonglienkt, một học viên của khóa Kế toán tổng hợp từ A đến Z như sau: Thầy cô cho em hỏi những loại tài sản cố định nào không phải tính hao mòn, khấu hao ạ? Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu những loại tài sản cố định không phải tính hao mòn, khấu hao.

Căn cứ vào khoản 3 điều 12, thông tư 45/2018/TT-BTC quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định, các loại tài sản cố định sau đây không phải tính hao mòn, khấu hao:

  • Tài sản cố định là quyền sử dụng đất đối với các trường hợp phải xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản quy định tại Điều 100 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP:

 

  • Tài sản cố định đặc thù quy định tại Điều 5 Thông tư này, trừ tài sản cố định là thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng vào hoạt động liên doanh, liên kết mà không hình thành pháp nhân mới theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;
  • Tài sản cố định đang thuê sử dụng;
  • Tài sản cố định bảo quản hộ, giữ hộ, cất giữ hộ Nhà nước
  • Tài sản cố định đã tính đủ hao mòn hoặc đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn còn sử dụng được;
  • Các tài sản cố định chưa tính hết hao mòn hoặc chưa khấu hao hết giá trị nhưng đã hỏng không tiếp tục sử dụng được.

 

Hi vọng câu trả lời này làm bạn thỏa mãn! Mời các tham khảo thêm những bài viết liên quan đến khấu hao tài sản cố định sau đây:

Cách trích khấu hao tài sản cố định

Làm quen với báo cáo tài chính

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel: