Thuế suất thu nhập doanh nghiệp 2018 là bao nhiêu?

Căn cứ vào  điều 11 của TT 78/2014/TT-BTC theo đó năm 2018 mức thuế suất thuế TNDN như sau :

  • Những DN có Doanh thu năm trước < 20 tỷ: Thuế suất 20%
  • Những DN có Doanh thu năm trước > 20 tỷ: Thuế suất 22% (Từ ngày 01/01/2016 sẽ áp dụng thuế suất 20%)

Chú ý: Những DN mới thành lập thì kê khai tạm tính quý theo thuế suất 22%. Kết thúc năm tài chính nếu Doanh thu bình quân của các tháng trong năm < 1,67 tỷ đồng thì DN quyết toán thuế TNDN theo thuế suất 20%.

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG