fbpx

lấy dữ liệu từ file khác :

Cách sao chép nội dung từ workbook đang đóng

Làm thế nào để copy nội dung từ 1 workbook đang đóng? Chắc hẳn khi làm việc trên VBA bạn cũng gặp rắc rối với vấn đề này. Thông thường chúng ta phải thực hiện việc này một cách rất thủ công: Mở workbook chứa nội dung cần …

Lấy dữ liệu từ file Excel khác

Khi xử lý dữ liệu trong Excel, chúng ta có thể làm việc với nhiều bảng tính (workbook) khác nhau. Một trong những việc thường xuyên phải thực hiện đó là việc lấy dữ liệu từ một file Excel khác (Workbook khác). Để làm được điều này …