fbpx

Hàm Randbetween :

Hàm RANDBETWEEN trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm RANDBETWEEN trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác. Miêu tả Hàm RANDBETWEEN giúp trả về một số ngẫu nhiên trong phạm vi được chỉ định. Cách …