hàm lower :

Hàm LOWER trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm LOWER trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với dữ liệu kiểu Text. Miêu tả Hàm LOWER giúp chuyển toàn bộ các ký tự text …

Hướng dẫn tạo Email từ tên đơn giản

Trong bài viết trước, Học Excel Online đã hướng dẫn bạn cách tách tên từ Email đơn giản. Với bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách tạo danh sách Email cá nhân từ tên để sử dụng trong nhiều trường …