Phân tích kết cấu chữ T của một tài khoản

Cấu trúc chữ T của tài khoản được thể hiện rõ trên Sổ cái của tài khoản đó. Các bạn có thể nhìn thấy điều này khi ghi 02 cột “Số tiền” trên Sổ cái.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ giới thiệu tới bạn kết cấu tài khoản chữ T của mỗi tài khoản kế toán thông qua việc ghi Sổ cái.

Trình tự ghi sơ đồ chữ T tại Sổ cái

  • Số dư đầu kỳ: cả Nợ và Có
    Các tài khoản Tài sản: Số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ ở bên Nợ
    Các tài khoản Nguồn vốn: Số dư đầu kỳ và cuối kỳ ở bên Có
  • Số phát sinh trong kỳ: Số phát sinh trong kỳ bên Nợ, Có tương ứng
  • Số dư cuối kỳ: tương ứng với số dư Nợ  và Có

Kết cấu chữ T chi tiết của một tài khoản kế toán

 

———

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel: