Hướng dẫn tính thuế thu nhập doanh nghiệp chính xác chỉ với ba bước

Học Excel Online có nhận được câu hỏi từ bạn nguyetngamkt, một học viên của khóa Kế toán tổng hợp từ A đến Z như sau: Công thức tính thu nhập doanh nghiệp đầy đủ và chính xác nhất là gì ạ? Bài viết này sẽ hướng dẫn tính thuế thu nhập doanh nghiệp chính xác chỉ với ba bước.

Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ vào khoản 1 Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 96/2015/TT-BTC), có 3 bước để tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Bước 1: Tính thu nhập chịu thuế

Căn cứ vào điều 2 Thông tư 96/2015/TT-BTC, thu nhập tính thuế được tính như sau:

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác

Bước 2: Tính thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế- Thu nhập được miễn thuế – Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định

Bước 3: Tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Thu nhập doanh nghiệp phải nộp = (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ khoa học và công nghệ) x Thuế suất thuế TNDN

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

:-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-)

Chúc các bạn học vui với Học Excel Online!

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết bổ ích về nghiệp vụ kế toán:

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính năm

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính giữa niên độ