Hướng dẫn thủ tục thanh lý tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp

Học Excel Online có nhận được câu hỏi từ bạn annanguyen1999, một học viên của khóa Kế toán tổng hợp từ A đến Z như sau: “Sau khi đã biết được cách hạch toán thanh lý tài sản cố định qua bài viết này, em muốn được thầy cô hướng dẫn về thủ tục thanh lý tài sản cố định hữu hình trong công ty. Em muốn hỏi thêm là, kế toán có phải là người tiến hành thủ tục thanh lý tài sản cố định trong doanh nghiệp không ạ?” Cảm ơn câu hỏi của Anna. Trong nhiều trường hợp, kế toán chính là người sẽ tiến hành thủ tục thanh lý tài sản cố định của công ty. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thủ tục thanh lý tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp.

Lập tờ trình

Căn cứ kết quả kiểm kê tài sản, quá trình theo dõi sử dụng, bộ phận cơ sở vật chất của doanh nghiệp lập tờ trình thủ trưởng đơn vị phê duyệt danh mục thanh lý tài sản theo các mẫu quy định.

Quyết định thanh lý và đánh giá lại tài sản

Quyết định thanh lý tài sản: Thủ trưởng đơn vị quyết định thanh lý tài sản cố định và thành lập hội đồng kiểm kê, đánh giá lại tài sản.

Thực hiện đánh giá lại tài sản

Thành lập Hội đồng thanh lý; kiểm kê, đánh giá tài sản của doanh nghiệp

Hội đồng thanh lý tài sản gồm:

+Thủ trưởng đơn vị: Chủ tịch Hội đồng;

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

+ Kế toán trưởng, kế toán tài sản;

+ Trưởng (hoặc phó) bộ phận cơ sở vật chất, cán bộ phụ trách tài sản;

+ Đại diện đơn vị trực tiếp quản lý tài sản thanh lý;

+ Cán bộ có hiểu biết về đặc điểm, tính năng kỹ thuật của tài sản thanh lý;

+ Đại diện đoàn thể: Công đoàn, Thanh tra Nhân dân (nếu cần).

Tiến hành thanh lý

Tiến hành thanh lý: Hội đồng thanh lý tài sản trình Thủ trưởng đơn vị quyết định hình thức xử lý tài sản (bán tài sản, hủy tài sản)

Hạch toán ghi giảm giá trị tài sản

Tổng hợp, xử lý kết quả thanh lý tài sản của đơn vị. Hội đồng thanh lý tài sản tiến hành lập Biên bản thanh lý tài sản cố định, sau đó bộ phận kế toán ghi giảm tài sản và giá trị tài sản theo qui định hiện hành của Nhà nước.

Chú ý

Hồ sơ thanh lý, nhượng bán TSCĐ gồm có :
–   Biên bản họp hội đồng quản trị về việc thanh lý TSCĐ
–   Quyết định thanh lý TSCĐ
–   Biên bản thanh lý TSCĐ
–   Hợp đồng bán TSCĐ
–   Hóa đơn bán TSCĐ

Chúc các bạn học vui với Học Excel Online!

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết bổ ích về nghiệp vụ kế toán:

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính năm

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính giữa niên độ