Hướng dẫn phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ chính xác năm 2019

Học Excel Online có nhận được câu hỏi từ bạn amytran281, một học viên của khóa Kế toán tổng hợp từ A đến Z như sau: “Em muốn được biết chi tiết về phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ ạ. Có phải có phương pháp lập trực tiếp và gián tiếp không ạ? Khi nào thì dùng phương pháp trực tiếp, khi nào thì dùng phương pháp gián tiếp? Ngoài ra em không biết phải tải bản mẫu Excel của báo cáo lưu chuyển tiền tệ ở đâu, em mong thầy cô hướng dẫn em. Cảm ơn thầy cô!”. Cảm ơn bạn. Bài viết này, HEO sẽ hướng dẫn bạn phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ chính xác nhất cũng như tặng bạn 1 bản mẫu của báo cáo lưu chuyển tiền tệ với định dạng Excel đúng như bạn đang cần.

Ví dụ báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Mời quý bạn đọc sử dụng file Excel trong link bên dưới để tài báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Mẫu số B 03 – DN

Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Căn cứ theo CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM SỐ 24, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC,

Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh

16. Doanh nghiệp phải báo cáo các luồng tiền từ hoạt động kinh doanh theo một trong hai phương pháp sau:

Phương pháp trực tiếp

Theo phương pháp này các chỉ tiêu phản ánh các luồng tiền vào và các luồng tiền ra được trình bày trên báo cáo và được xác định theo một trong 2 cách sau đây:

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

– Phân tích và tổng hợp trực tiếp các khoản tiền thu và chi theo từng nội dung thu, chi từ các ghi chép kế toán của doanh nghiệp.

– Điều chỉnh doanh thu, giá vốn hàng bán và các khoản mục khác trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho:

+ Các thay đổi trong kỳ của hàng tồn kho, các khoản phải thu và các khoản phải trả từ hoạt động kinh doanh;

+ Các khoản mục không phải bằng tiền khác;

+ Các luồng tiền liên quan đến hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.

Phương pháp gián tiếp

Các chỉ tiêu về luồng tiền được xác định trên cơ sở lấy tổng lợi nhuận trước thuế và điều chỉnh cho các khoản:

– Các khoản doanh thu, chi phí không phải bằng tiền như khấu hao TSCĐ, dự phòng…

– Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện;

– Tiền đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp;

– Các thay đổi trong kỳ của hàng tồn kho, các khoản phải thu và các khoản phải trả từ hoạt động kinh doanh (trừ thuế thu nhập và các khoản phải nộp khác sau thuế thu nhập doanh nghiệp);

– Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư.

Luồng tiền từ hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính

17. Doanh nghiệp phải báo cáo riêng biệt các luồng tiền vào, các luồng tiền ra  từ hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính, trừ trường hợp các luồng tiền được báo cáo trên cơ sở thuần được đề cập trong các đoạn 18 và 19 của Chuẩn mực này.

Chúc các bạn học vui với Học Excel Online!

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết cùng chủ đề:

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính năm

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính giữa niên độ