Hướng dẫn lập Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán theo Thông tư 133 trên Excel

Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán

Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán được kế toán mở theo từng tài khoản (TK 121, TK 128) và theo từng loại chứng khoán có cùng mệnh giá, tỷ lệ lãi suất được hưởng và phương thức thanh toán lãi suất.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách lập Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán theo Thông tư 133 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018.

Mẫu Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán

Để lập được mẫu sổ như trên, các bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Hướng dẫn lập Sổ chi tiêt đầu tư chứng khoán

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị
 • Mẫu sổ:
  Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, ghi rõ mẫu sổ kèm theo các thông tin cơ bản khác về mẫu sổ. Sử dụng Textbox giúp dễ dàng di chuyển box mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột
 • Tài khoản: Ghi rõ tài khoản sử dụng trong Sổ (TK 121, TK 128)
 • Loại chứng khoán: Ghi rõ loại chứng khoán được theo dõi trong sổ
 • Đơn vị phát hành: Ghi rõ đơn vị phát hành chứng khoán đó
 • Mệnh giá: Mệnh giá của chứng khoán theo dõi
 • Lãi suất: Lãi suất của chứng khoán theo dõi
 • Thời hạn thanh toán: Ghi rõ thời hạn thanh toán
 • Cột A: Ghi rõ ngày, tháng ghi sổ
 • Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ
 • Cột D: Ghi diễn giải nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng
 • Cột 1: Ghi số lượng chứng khoán mua vào
 • Cột 2: Ghi số tiền mua chứng khoán trong kỳ
 • Cột 3: Ghi số lượng chứng khoán xuất bán hoặc thanh toán trong kỳ
 • Cột 4: Ghi giá vốn của chứng khoán xuất bán hoặc thanh toán
 • Cột 5: Ghi số lượng chứng khoán còn lại cuối kỳ
 • Cột 6: Ghi giá trị chứng khoán còn lại cuối kỳ

– Link tải về: Mẫu Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán theo Thông tư 133 trên Excel

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết về các mẫu sổ được sử dụng trong kế toán tại Blog Học Excel Online

———

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!