Hướng dẫn hạch toán khi gửi tiền trả nhà cung cấp bằng tài khoản ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo nợ/ tài khoản 113

Học Excel Online có nhận được câu hỏi từ bạn haichi154, một học viên của khóa Kế toán tổng hợp từ A đến Z như sau: “Trong trường hợp doanh nghiệp của em làm thủ tục chuyển tiền từ tài khoản ở Ngân hàng để trả cho nhà cung cấp nguyên liệu sản xuất nhưng chưa nhận được giấy báo Nợ của Ngân hàng thì em phải hạch toán bút toán này vào sổ nhật ký chung như thế nào ạ, dùng tài khoản nào ạ? Thầy cô có thể lấy thêm nhiều ví dụ khác về hạch toán những giao dịch kinh tế liên quan đến tài khoản thầy cô vừa nêu không ạ?” Cảm ơn câu hỏi của bạn. Bài viết này sẽ hướng dẫn hạch toán khi gửi tiền trả nhà cung cấp bằng tài khoản ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo nợ từ ngân hàng cũng như mọi giao dịch kinh tế liên quan đến tài khoản 113.

Căn cứ vào điều 14, khoản 3, THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC, một số giao dịch kinh tế chủ yếu liên quan đến tài khoản tiền đang chuyển 113 được hạch toán như sau:

a) Thu tiền bán hàng, tiền nợ của khách hàng hoặc các khoản thu nhập khác bằng tiền mặt hoặc séc nộp thẳng vào Ngân hàng (không qua quỹ) nhưng chưa nhận được giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:

Nợ TK 113 – Tiền đang chuyển (1131, 1132)

Có TK 131 – Phải thu của khách hàng (thu nợ của khách hàng)

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Có TK 711 – Thu nhập khác

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311) (nếu có).

b) Xuất quỹ tiền mặt gửi vào Ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:

Nợ TK 113 – Tiền đang chuyển (1131, 1132)

Có TK 111 – Tiền mặt (1111, 1112).

c) Làm thủ tục chuyển tiền từ tài khoản ở Ngân hàng để trả cho chủ nợ nhưng chưa nhận được giấy báo Nợ của Ngân hàng, ghi:

Nợ TK 113 – Tiền đang chuyển (1131, 1132)

Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng (1121, 1122).

d) Khách hàng trả trước tiền mua hàng bằng séc, doanh nghiệp đã nộp séc vào Ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:

Nợ TK 113 – Tiền đang chuyển (1131, 1132)

Có TK 131 – Phải thu của khách hàng.

đ) Ngân hàng báo Có các khoản tiền đang chuyển đã vào tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng (1121, 1122)

Có TK 113 – Tiền đang chuyển (1131, 1132).

e) Ngân hàng báo Nợ các khoản tiền đang chuyển đã chuyển cho người bán, người cung cấp dịch vụ, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán

Có TK 113 – Tiền đang chuyển (1131, 1132).

g) Việc đánh giá lại số dư ngoại tệ là tiền đang chuyển được thực hiện tương tự phương pháp kế toán đánh giá lại số dư ngoại tệ là tiền mặt (xem tài khoản 111)

:-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-)

Chúc các bạn học vui với Học Excel Online!

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết bổ ích về nghiệp vụ kế toán:

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính năm

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính giữa niên độ