Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ đường thẳng tự động đánh dấu điểm lớn nhất nhỏ nhất