Hướng dẫn cách tra cứu mã chương, mã tiểu mục để nộp thuế đầy đủ nhất

Khi nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Bạn phải lập Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước . Tuy nhiên bạn băn khoăn Mã chương, mã NDKT phải ghi như thế nào ? Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cách tra cứu mã chương, mã tiểu mục để nộp thuế đầy đủ nhất.

Bước 1 : Xác định khoản tiền mình nộp

Bạn phải xác định xem bạn  đang nộp tiền gì: Tiền thuếmôn bài, thuế tài nguyên , thuế TNDN …..

Bước 2 : Bạn tra cứu các khoản tiền đó.

Bạn tra cứu tại PHỤ LỤC III – DANH MỤC MÃ MỤC, TIỂU MỤC (kèm theo Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Hoặc bạn có thể xem trực tiếp tại đây :

  Mã số Mục Mã số Tiểu mục TÊN GỌI Ghi chú
I. PHẦN THU  
Nhóm 0110:    THU THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ  
         
Tiểu nhóm 0111:   Thuế thu nhập và thu nhập sau thuế thu nhập  
         
Mục 1000   Thuế thu nhập cá nhân  
Tiểu mục 1001 Thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công
1003 Thuế thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân
1004 Thuế thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân
1005 Thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn (không gồm chuyển nhượng chứng khoán)
1006 Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản
1007 Thuế thu nhập từ trúng thưởng
1008 Thuế thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại
1012 Thuế thu nhập từ thừa kế, quà biếu, quà tặng khác trừ bất động sản
1014 Thuế thu nhập từ hoạt động cho thuê tài sản
1015 Thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán
1049 Thuế thu nhập cá nhân khác
       
Mục 1050   Thuế thu nhập doanh nghiệp  
Tiểu mục 1052 Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất kinh doanh (gồm cả dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí)
1053 Thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản
  1055 Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn
  1056 Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí (không kể thuế thu nhập doanh nghiệp thu theo hiệp định, hợp đồng thăm dò, khai thác dầu khí)
  1057 Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động xổ số kiến thiết
1099 Khác
Mục 1150   Thu nhập sau thuế thu nhập  
1151 Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ
1153 Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ từ hoạt động xổ số kiến thiết
1154 Thu nhập từ cổ tức được chia từ phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp
1155 Thu từ lợi nhuận được chia từ phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp
1199 Khác
Mục 1250 Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, vùng trời, vùng biển  
  1251 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với Giấy phép do cơ quan trung ương cấp phép
  1252 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với Giấy phép do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép
  1253 Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với giấy phép do cơ quan trung ương cấp phép
  1254 Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với giấy phép do cơ quan địa phương cấp phép
  1255 Thu tiền sử dụng khu vực biển do cơ quan trung ương cấp phép
  1256 Thu tiền cấp quyền hàng không
  1257 Thu tiền sử dụng rừng, tiền thuê rừng
  1258 Thu tiền sử dụng khu vực biển do cơ quan địa phương cấp phép
  1299 Thu từ các tài nguyên khác
 
Tiểu nhóm 0112:   Thuế sử dụng tài sản  
         
Mục 1300   Thuế sử dụng đất nông nghiệp  
Tiểu mục 1301 Đất trồng cây hàng năm
1302 Đất trồng cây lâu năm
1303 Đất trồng rừng
1304 Đất nuôi trồng thủy sản
1305 Đất làm muối
1349 Đất dùng cho mục đích khác
         
Mục  1400   Thu tiền sử dụng đất  
Tiểu mục 1401 Đất được nhà nước giao
1405 Đất xen kẹp (phần đất không đủ rộng để cấp đất theo dự án đầu tư)
1406 Đất dôi dư (phần đất khi đo thực tế lớn hơn so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc so với diện tích đất được cấp có thẩm quyền giao)
1407 Tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất do cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Nhà nước quản lý
1408 Đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê
1411 Đất được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất
1449 Khác
         
Mục 1550   Thuế tài nguyên  
Tiểu mục 1551 Dầu, condensate (không kể thuế tài nguyên thu theo hiệp định, hợp đồng)
1552 Nước thủy điện
1553 Khoáng sản kim loại
1555 Khoáng sản phi kim loại
1556 Thủy, hải sản
1557 Sản phẩm của rừng tự nhiên
1558 Nước thiên nhiên khác
1561 Yến sào thiên nhiên
1562 Khí thiên nhiên (không kể thuế tài nguyên thu theo hiệp định, hợp đồng)
1563 Khí than (không kể thuế tài nguyên thu theo hiệp định, hợp đồng)
1599 Tài nguyên khoáng sản khác
Mục 1600 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
    1601 Thu từ đất ở tại nông thôn
    1602 Thu từ đất ở tại đô thị
    1603 Thu từ đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
    1649 Thu từ đất phi nông nghiệp khác
   
Tiểu nhóm 0113: Thuế đối với hàng hóa và dịch vụ (gồm cả xuất khẩu, nhập khẩu)  
         
Mục 1700   Thuế giá trị gia tăng  
Tiểu mục 1701 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất, kinh doanh trong nước (gồm cả dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí)
1702 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu
1704 Thuế giá trị gia tăng từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí (gồm cả thuế giá trị gia tăng thu đối với dầu, khí khai thác theo hiệp định, hợp đồng thăm dò, khai thác dầu, khí bán ra trong nước)
1705 Thuế giá trị gia tăng từ hoạt động xổ số kiến thiết
1749 Hàng hóa, dịch vụ khác
         
Mục 1750   Thuế tiêu thụ đặc biệt  
Tiểu mục   1751 Hàng nhập khẩu
  1753 Thuốc lá điếu, xì gà sản xuất trong nước
  1754 Rượu sản xuất trong nước
  1755 Ô tô dưới 24 chỗ ngồi sản xuất, lắp ráp trong nước
  1756 Xăng các loại sản xuất trong nước
  1757 Các dịch vụ, hàng hóa khác sản xuất trong nước
1758 Bia sản xuất trong nước
1761 Thuế tiêu thụ đặc biệt từ hoạt động xổ số kiến thiết
1762 Thuốc lá, xì gà nhập khẩu bán ra trong nước
1763 Rượu nhập khẩu bán ra trong nước
1764 Xe ô tô dưới 24 chỗ ngồi các loại nhập khẩu bán ra trong nước
1765 Xăng các loại nhập khẩu bán ra trong nước
1766 Các dịch vụ, hàng hóa khác nhập khẩu bán ra trong nước
1767 Bia nhập khẩu bán ra trong nước
    1799 Khác  
         
Mục 1850   Thuế xuất khẩu  
Tiểu mục 1851 Thuế xuất khẩu
         
Mục 1900   Thuế nhập khẩu  
Tiểu mục 1901 Thuế nhập khẩu
         
Mục 1950   Thuế nhập khẩu bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam  
Tiểu mục   1951 Thuế chống bán phá giá
    1952 Thuế chống trợ cấp
    1953 Thuế chống phân biệt đối xử
    1954 Thuế tự vệ
    1999 Thuế phòng vệ khác
   
Mục 2000   Thuế bảo vệ môi trường  
Tiểu mục   2001 Xăng sản xuất trong nước (trừ etanol)
    2002 Dầu Diezel sản xuất trong nước
    2003 Dầu hỏa sản xuất trong nước
    2004 Dầu mazut, dầu mỡ nhờn sản xuất trong nước
    2005 Than đá sản xuất trong nước
    2006 Dung dịch hydro, chloro, fluoro, carbon sản xuất trong nước
    2007 Túi ni lông sản xuất trong nước
    2008 Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng sản xuất trong nước
    2009 Nhiên liệu bay sản xuất trong nước
    2011 Thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng sản xuất trong nước
    2012 Thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng sản xuất trong nước
    2013 Thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng sản xuất trong nước
    2019 Sản phẩm hàng hóa khác sản xuất trong nước
    2021 Sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu
    2041 Xăng nhập khẩu bán ra trong nước
    2042 Nhiên liệu bay nhập khẩu bán ra trong nước
    2043 Diezel nhập khẩu bán ra trong nước
    2044 Dầu hỏa nhập khẩu bán ra trong nước
    2045 Dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn nhập khẩu bán ra trong nước
    2046 Than đá nhập khẩu bán ra trong nước
    2047 Các hàng hóa nhập khẩu khác bán ra trong nước
    2048 Sản phẩm, hàng hóa trong nước khác
    2049 Khác
Tiểu nhóm 0114: Thu phí và lệ phí Mỗi mục phí, lệ phí chi tiết theo lĩnh vực được thu phí, lệ phí; mỗi tiểu lĩnh vực thu phí, lệ phí được bố trí một tiểu mục, vì vậy các khoản phí, lệ phí trong tiểu lĩnh vực đó đều hạch toán vào tiểu mục tương ứng
         
Mục 2100   Phí trong lĩnh vực khác  
Tiểu mục   2106 Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật Để phản ánh thu các khoản phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề khác quy định nhưng chưa có tên riêng trong Luật phí, lệ phí số 97/2015/QH13.
    2107 Phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức  
    2108 Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật  
    2111 Phí xác minh giấy tờ, tài liệu  
    2146 Thu nợ phí xăng dầu
    2147 Thu nợ phí thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng
    2148 Thu nợ phí thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
       
Mục 2150   Phí thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản  
Tiểu mục   2151 Phí kiểm dịch (kiểm dịch động vật, thực vật, sản phẩm động vật)
    2152 Phí giám sát khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
    2153 Phí kiểm soát giết mổ động vật
    2157 Phí bảo vệ nguồn lợi thủy sản
    2162 Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống
    2163 Phí phòng, chống dịch bệnh cho động vật  
    2164 Phí bảo hộ giống trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản  
    2165 Phí kiểm nghiệm an toàn thực phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản nhập khẩu  
    2166 Phí thẩm định trong lĩnh vực nông nghiệp  
    2167 Phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá  
         
Mục 2200   Phí thuộc lĩnh vực ngoại giao  
Tiểu mục   2206 Phí xác nhận đăng ký công dân
    2207 Phí cấp thị thực và các giấy tờ có liên quan đến xuất nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài
    2208 Phí tiếp nhận và vận chuyển đơn, chứng cứ của công dân và pháp nhân Việt Nam
    2211 Phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự
         
Mục 2250   Phí thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, đầu tư, xây dựng  
Tiểu mục   2251 Phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)
    2254 Phí thẩm định hồ sơ mua bán, thuê, cho thuê tàu, thuyền, tàu bay
    2255 Phí thẩm định đầu tư, dự án đầu tư
    2262 Phí xử lý vụ việc cạnh tranh  
    2263 Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp  
    2264 Phí trong lĩnh vực hóa chất  
    2265 Phí thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xây dựng  
    2266 Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp  
    2267 Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu  
     
Mục 2300   Phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải
Tiểu mục   2301 Phí thuộc lĩnh vực đường bộ (sử dụng đường bộ, sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố, sát hạch lái xe)
    2302 Phí thuộc lĩnh vực đường thủy nội địa
    2303 Phí thuộc lĩnh vực đường biển
    2316 Phí thuộc lĩnh vực hàng không
    2323 Phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt
       
Mục 2350   Phí thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông
Tiểu mục   2351 Phí sử dụng tần số vô tuyến điện
    2352 Phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet
    2353 Phí sử dụng mã, số viễn thông
    2361 Phí quyền hoạt động viễn thông  
    2362 Phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông  
    2363 Phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính  
    2364 Phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số  
    2365 Phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền  
    2366 Phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng  
    2367 Phí thẩm định và chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy về an toàn thông tin  
    2368 Phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng  
         
Mục 2400 Phí thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng
Tiểu mục 2404 Phí phòng cháy, chữa cháy
    2416 Phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ  
  2418 Phí thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng  
  2421 Phí khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư  
  2422 Phí thẩm định cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự; giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự; giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự  
         
Mục 2450   Phí thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch  
Tiểu mục   2452 Phí thăm quan
    2453 Phí thẩm định văn hóa phẩm
    2455 Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch
    2456 Phí thư viện
    2457 Phí bảo quản ký gửi và sử dụng tài liệu lưu trữ
    2458 Phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả
       
Mục 2500   Phí thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ  
Tiểu mục   2504 Phí sở hữu trí tuệ  
    2505 Phí cấp mã số, mã vạch  
    2506 Phí sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử  
    2507 Phí thẩm định an toàn phóng xạ, bức xạ, an ninh hạt nhân  
    2508 Phí thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân  
    2511 Phí thẩm định điều kiện cấp giấy phép đăng ký dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử  
    2512 Phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ  
    2513 Phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ  
         
Mục 2550   Phí thuộc lĩnh vực y tế
Tiểu mục   2561 Phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực y tế  
  2565 Phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa  
    2566 Phí thẩm định cấp giấy phép lưu hành, nhập khẩu, xuất khẩu, công bố trang thiết bị y tế  
    2567 Phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố  
       
Mục 2600   Phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Tiểu mục   2618 Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, khí thải
  2624 Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là dầu thô và khí thiên nhiên
  2625 Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản còn lại
    2626 Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) sản phẩm, hàng hóa đo đạc và bản đồ khi xuất khẩu, nhập khẩu  
    2627 Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  
    2628 Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản  
    2631 Phí khai thác, sử dụng nguồn nước  
    2632 Phí thẩm định điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường  
    2633 Phí khai thác, sử dụng tài liệu, dữ liệu tài nguyên và môi trường (không bao gồm Phí khai thác và sử dụng tài liệu dầu khí)  
    2634 Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung  
    2635 Phí thẩm định kế hoạch bảo vệ môi trường trong hoạt động phá dỡ tàu biển  
    2636 Phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất  
    2637 Phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ  
    2638 Phí khai thác và sử dụng tài liệu dầu khí  
         
Mục 2650   Phí thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm
Tiểu mục   2652 Phí dịch vụ thanh toán trong hoạt động của Kho bạc nhà nước
    2663 Phí hải quan
    2664 Phí quản lý, giám sát hoạt động chứng khoán, bảo hiểm, kế toán, kiểm toán  
    2665 Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực tài chính  
       
Mục 2700   Phí thuộc lĩnh vực tư pháp
Tiểu mục   2701 Án phí
    2703 Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm
    2706 Phí thi hành án dân sự  
    2707 Phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự có yếu tố nước ngoài
    2715 Phí công chứng  
    2716 Phí chứng thực  
    2717 Phí thẩm định điều kiện hoạt động thuộc lĩnh vực tư pháp  
    2718 Phí đăng ký giao dịch bảo đảm  
    2721 Phí sử dụng thông tin  
    2722 Phí cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm  
       
Mục 2750   Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân
Tiểu mục   2751 Lệ phí quốc tịch
    2752 Lệ phí cấp hộ chiếu
    2763 Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
    2766 Lệ phí tòa án
    2767 Lệ phí đăng ký cư trú  
    2768 Lệ phí cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân  
    2771 Lệ phí hộ tịch  
    2772 Lệ phí cấp phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài  
    2773 Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi  
    2774 Lệ phí cấp phép các tổ chức nuôi con nuôi  
       
Mục 2800   Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản
Tiểu mục   2801 Lệ phí trước bạ nhà đất
  2802 Lệ phí trước bạ ô tô
  2803 Lệ phí trước bạ tàu thủy, thuyền
  2804 Lệ phí trước bạ tài sản khác
    2805 Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất
    2815 Lệ phí cấp giấy phép xây dựng
    2824 Lệ phí trước bạ xe máy  
    2825 Lệ phí trước bạ tàu bay  
    2826 Lệ phí cấp giấy phép quy hoạch  
    2827 Lệ phí quản lý phương tiện giao thông  
    2828 Lệ phí trong lĩnh vực hàng hải
    2831 Lệ phí sở hữu trí tuệ
       
Mục 2850 Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến sản xuất, kinh doanh
Tiểu mục 2852 Lệ phí đăng ký kinh doanh
  2853 Lệ phí về cấp chứng nhận, cấp bằng, cấp chứng chỉ, cấp phép, cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận, điều chỉnh giấy chứng nhận đối với các hoạt động, các ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật
  2854 Lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
  2861 Lệ phí đăng ký doanh nghiệp  
  2862 Lệ phí môn bài mức (bậc) 1 Mức (bậc) 1 là mức nộp lệ phí cao nhất
  2863 Lệ phí môn bài mức (bậc) 2 Mức (bậc) 2 là mức nộp lệ phí cao thứ hai.
  2864 Lệ phí môn bài mức (bậc) 3 Mức (bậc) 3 là mức nộp lệ phí thấp nhất.
    2865 Lệ phí phân bổ kho số viễn thông, tài nguyên Internet
    2866 Lệ phí cấp và dán tem kiểm soát băng, đĩa có chương trình
    2867 Lệ phí chuyển nhượng chứng chỉ, tín chỉ giảm phát thải khí nhà kính
    2868 Lệ phí cấp tên định danh người gửi dùng trong hoạt động quảng cáo trên mạng
    2871 Lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng
    2872 Lệ phí đăng ký các quyền đối với tàu bay
Mục 3000 Lệ phí quản lý nhà nước đặc biệt về chủ quyền quốc gia
Tiểu mục 3001 Lệ phí ra, vào cảng
  3002 Lệ phí đi qua vùng đất, vùng biển
  3007 Lệ phí hoa hồng chữ ký trong lĩnh vực dầu khí
       
Mục 3050 Lệ phí quản lý nhà nước trong các lĩnh vực khác
Tiểu mục 3064 Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y; chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi  
  3065 Lệ phí cấp chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu  
  3066 Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề luật sư  
  3067 Lệ phí cấp thẻ công chứng viên  
  3068 Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên  
  3071 Lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên  
  3072 Lệ phí công nhận chất lượng vật tư nông nghiệp được phép lưu hành tại Việt Nam  
  3073 Lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu giống, nguồn gen cây trồng nông nghiệp  
    3074 Lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản  
         
Nhóm 0200:   THU TỪ TÀI SẢN, ĐÓNG GÓP XÃ HỘI VÀ THU KHÁC 
         
Tiểu nhóm 0115:   Thu tiền bán tài sản nhà nước  
         
Mục 3200   Thu tiền bán hàng hóa, vật tư dự trữ Quốc gia  
Tiểu mục   3201 Lương thực
    3202 Nhiên liệu
    3203 Vật tư kỹ thuật
    3204 Trang thiết bị kỹ thuật
    3249 Khác
     
Mục 3300   Thu tiền bán và thanh lý nhà thuộc sở hữu nhà nước  
Tiểu mục   3301 Bán nhà thuộc sở hữu nhà nước không gắn với chuyển mục đích sử dụng đất
    3302 Thanh lý nhà thuộc sở hữu nhà nước
    3349 Khác
     
Mục 3350   Thu từ bán và thanh lý tài sản khác  
Tiểu mục   3351 Mô tô
    3352 Ô tô con, ô tô tải
    3353 Xe chuyên dùng
    3354 Tàu, thuyền
    3355 Đồ gỗ
    3356 Trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng
    3362 Thu bán cây đứng
    3363 Thu tiền bán tài sản, vật tư thu hồi thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt
    3364 Thu từ bồi thường tài sản
    3365 Thu tiền bán tài sản nhà nước khác
    3399 Các tài sản khác
     
Mục 3400   Thu tiền bán tài sản vô hình  
Tiểu mục   3402 Quyền đánh bắt hải sản
    3403 Quyền hàng hải
    3404 Quyền hàng không
    3405 Bằng phát minh, sáng chế
    3406 Bản quyền, nhãn hiệu thương mại
    3449 Khác
     
Mục 3450   Thu từ bán tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước  
Tiểu mục   3451 Tài sản không xác định được chủ sở hữu
    3452  Tài sản bị chôn giấu, chìm đắm
     3453  Tài sản không có người được nhận thừa kế
    3454 Tài sản tự nguyện chuyển giao cho Nhà nước
    3455 Tài sản chuyển giao cho Nhà nước theo cam kết
    3499 Khác
         
Tiểu nhóm 0116:   Các khoản thu từ sở hữu tài sản ngoài thuế  
         
Mục 3600   Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước  
Tiểu mục 3601 Tiền thuê mặt đất hàng năm
3602 Tiền thuê mặt nước hàng năm
3603 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước từ các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí
3604 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước trong khu công nghiệp, khu chế xuất
3605 Tiền thuê mặt đất thu một lần cho cả thời gian thuê  
3606 Tiền thuê mặt nước thu một lần cho cả thời gian thuê  
3607 Tiền thuê mặt biển thu hàng năm  
3608 Tiền thuê mặt biển thu một lần cho cả thời gian thuê  
3649 Khác
         
Mục 3650   Thu từ tài sản Nhà nước giao các tổ chức kinh tế  
Tiểu mục   3652 Khấu hao cơ bản nhà thuộc sở hữu nhà nước
    3653 Thu hồi vốn của Nhà nước
    3654 Thanh lý tài sản cố định của Nhà nước
    3699 Khác
         
Mục 3750   Thu từ dầu thô theo hiệp định, hợp đồng  
Tiểu mục 3751 Thuế tài nguyên
3752 Thuế thu nhập doanh nghiệp
3753 Lợi nhuận sau thuế được chia của Chính phủ Việt Nam
3754 Dầu lãi được chia của Chính phủ Việt Nam
3755 Thuế đặc biệt
3756 Phụ thu về dầu  
3757 Thu chênh lệch giá dầu  
3799 Khác
         
Mục 3800   Thu từ khí thiên nhiên, khí than theo hiệp định, hợp đồng  
Tiểu mục 3801 Thuế tài nguyên
3802 Thuế thu nhập doanh nghiệp
3803 Khí lãi được chia của Chính phủ Việt Nam
3804 Lợi nhuận sau thuế được chia của Chính phủ Việt Nam  
3805 Thuế đặc biệt  
3806 Phụ thu về khí  
3807 Thu chênh lệch giá khí  
3849 Khác
         
Mục 3850   Thu tiền khai thác, cho thuê tài sản nhà nước  
Tiểu mục 3851 Tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
3853 Tiền thuê cơ sở hạ tầng đường sắt
3854 Tiền cho thuê cơ sở hạ tầng bến cảng, cầu cảng
3855 Tiền chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng
3856 Tiền cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng
3857 Tiền chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng
3899 Khác
         
Mục 3900   Thu khác từ quỹ đất  
Tiểu mục 3901 Thu hoa lợi công sản từ quỹ đất công ích
3902 Thu hoa lợi công sản từ quỹ đất công
3903 Thu hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất theo chế độ quy định
3949 Khác
Mục 3950   Thu từ condensate theo hiệp định, hợp đồng
Tiểu mục 3951 Thuế tài nguyên
3952 Thuế thu nhập doanh nghiệp
3953 Lãi được chia của Chính phủ Việt Nam
3954 Lợi nhuận sau thuế được chia của Chính phủ Việt Nam  
3955 Thuế đặc biệt  
3956 Phụ thu về condensate  
3957 Thu chênh lệch giá condensate  
3999 Khác
Tiểu nhóm 0117:    Lãi thu từ các khoản cho vay và tham gia góp vốn của Nhà nước  
         
Mục 4050   Lãi thu từ các khoản cho vay đầu tư phát triển và tham gia góp vốn của Chính phủ ở trong nước  
Tiểu mục 4051 Lãi cho vay trong nước
4053 Chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước
4099 Khác
Mục 4100   Lãi thu từ các khoản cho vay và tham gia góp vốn của Nhà nước ở nước ngoài  
Tiểu mục 4101 Lãi thu được từ các khoản cho các Chính phủ nước ngoài vay
4103 Lãi thu được từ các khoản cho các tổ chức tài chính và phi tài chính vay
4104 Lãi thu được từ các khoản tham gia góp vốn của Nhà nước
4149 Khác
         
Tiểu nhóm 0118:   Thu tiền phạt và tịch thu  
         
Mục 4250   Thu tiền phạt  
Tiểu mục 4251 Phạt vi phạm hành chính theo quyết định của Tòa án
4252 Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông
4253 Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc thẩm quyền ra quyết định của cơ quan hải quan
4254 Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền ra quyết định của cơ quan thuế (không bao gồm phạt vi phạm hành chính đối với Luật thuế thu nhập cá nhân)
4261 Phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường
4263 Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an ninh, quốc phòng
4264 Phạt vi phạm hành chính về kinh doanh trái pháp luật do ngành Thuế thực hiện
4265 Phạt vi phạm hành chính về kinh doanh trái pháp luật do ngành Hải quan thực hiện
4267 Phạt vi phạm hành chính về trật tự đô thị
4268 Phạt vi phạm hành chính đối với Luật thuế thu nhập cá nhân
4271 Tiền phạt do phạm tội theo quyết định của Tòa án
4272 Tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cơ quan thuế quản lý
4273 Tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cơ quan hải quan quản lý
4274 Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế do Ủy ban nhân dân ban hành quyết định phạt
4275 Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan do Ủy ban nhân dân ban hành quyết định phạt
4276 Phạt vi phạm hành chính về an toàn vệ sinh thực phẩm
4277 Tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực khác
4278 Phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực khác
4279 Các khoản tiền khác từ xử phạt vi phạm hành chính
4299 Phạt vi phạm khác
Mục 4300   Thu tịch thu  
Tiểu mục 4301 Tịch thu từ công tác chống lậu trong lĩnh vực thuế nội địa do cơ quan địa phương ra quyết định tịch thu
4302 Tịch thu khác trong lĩnh vực thuế nội địa do cơ quan địa phương ra quyết định tịch thu
4303 Tịch thu từ công tác chống lậu trong lĩnh vực Hải quan do cơ quan địa phương ra quyết định tịch thu
4304 Tịch thu khác trong lĩnh vực Hải quan do cơ quan địa phương ra quyết định tịch thu
4306 Tịch thu do vi phạm hành chính theo quyết định của Tòa án, cơ quan thi hành án
4311 Tịch thu do phạm tội hoặc do liên quan tội phạm theo quyết định của Tòa án, cơ quan thi hành án
4312 Tịch thu từ công tác chống lậu trong lĩnh vực thuế nội địa do cơ quan Trung ương ra quyết định tịch thu
4313 Tịch thu khác trong lĩnh vực thuế nội địa do cơ quan Trung ương ra quyết định tịch thu
4314 Tịch thu từ vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế nội địa do cơ quan địa phương ra quyết định tịch thu
4315 Tịch thu từ vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế nội địa do cơ quan Trung ương ra quyết định tịch thu
4316 Tịch thu từ công tác chống lậu trong lĩnh vực hải quan do cơ quan Trung ương ra quyết định tịch thu
4317 Tịch thu khác trong lĩnh vực hải quan do cơ quan Trung ương ra quyết định tịch thu
4318 Tịch thu từ vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan do cơ quan Trung ương ra quyết định tịch thu
4321 Tịch thu từ vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan do cơ quan địa phương ra quyết định tịch thu
4349 Tịch thu khác
Tiểu nhóm 0120:   Các khoản huy động không hoàn trả và đóng góp  
         
Mục 4450   Các khoản huy động theo quy định của pháp luật  
Tiểu mục 4451 Xây dựng kết cấu hạ tầng
4499 Khác
         
Mục 4500   Các khoản đóng góp tự nguyện  
Tiểu mục 4501 Xây dựng kết cấu hạ tầng
4549 Khác
         
Tiểu nhóm 0121:   Thu chuyển giao ngân sách  
         
Mục 4650   Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên  
Tiểu mục 4651 Bổ sung cân đối ngân sách
4652 Bổ sung có mục tiêu bằng vốn vay nợ nước ngoài
4653 Bổ sung có mục tiêu bằng vốn viện trợ không hoàn lại
4654 Bổ sung có mục tiêu bằng vốn trong nước
         
Mục 4700 Thu từ các khoản hoàn trả giữa các cấp ngân sách (các khoản vay, tạm ứng giữa các cấp ngân sách không hạch toán vào mục này)
Tiểu mục 4701 Các khoản hoàn trả phát sinh trong niên độ ngân sách
4702 Các khoản hoàn trả phát sinh ngoài niên độ ngân sách năm trước
4703 Thu từ khoản ngân sách cấp khác chi hoàn trả các khoản điều tiết sai các năm trước
4749 Khác
Mục 4750   Thu từ Quỹ dự trữ tài chính  
Tiểu mục 4751 Quỹ dự trữ tài chính
Mục 4800   Thu kết dư ngân sách  
Tiểu mục  4801 Thu kết dư ngân sách
Mục 4850 Thu từ hỗ trợ của địa phương khác  
Tiểu mục   4851  Thu từ hỗ trợ của địa phương khác  
       
Tiểu nhóm 0122:   Các khoản thu khác  
         
Mục 4900   Các khoản thu khác  
Tiểu mục 4901 Thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ của ngân sách
4902 Thu hồi các khoản chi năm trước
4904 Các khoản thu khác của ngành Thuế
4905 Các khoản thu khác của ngành Hải quan
4906 Tiền lãi thu được từ các khoản vay nợ, viện trợ của các dự án
4907 Thu chênh lệch giá bán trái phiếu so với mệnh giá
4908 Thu điều tiết từ sản phẩm lọc hóa dầu
4913 Thu từ các quỹ của doanh nghiệp xổ số kiến thiết theo quy định
4914 Thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa
  4917 Tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân  
  4918 Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (không bao gồm tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)  
  4919 Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí  
  4921 Tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với Giấy phép do cơ quan trung ương cấp phép  
  4922 Tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với Giấy phép do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép  
  4923 Tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với giấy phép do cơ quan trung ương cấp phép  
  4924 Tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với giấy phép do cơ quan địa phương cấp phép  
  4925 Tiền chậm nộp thuế tài nguyên dầu, khí (không kể tiền chậm nộp thuế tài nguyên thu theo hiệp định, hợp đồng thăm dò khai thác dầu, khí)  
  4926 Tiền chậm nộp thuế tài nguyên về dầu thô thu theo hiệp định, hợp đồng  
  4927 Tiền chậm nộp thuế tài nguyên khác còn lại  
  4928 Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa nhập khẩu  
  4929 Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí  
  4931 Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản xuất kinh doanh trong nước khác còn lại  
  4932 Tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu  
  4933 Tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu bán ra trong nước.  
  4934 Tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa sản xuất kinh doanh trong nước khác còn lại  
  4935 Tiền chậm nộp thuế xuất khẩu  
  4936 Tiền chậm nộp thuế nhập khẩu  
  4937 Tiền chậm nộp thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu  
  4938 Tiền chậm nộp thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu bán ra trong nước  
  4939 Tiền chậm nộp thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước khác còn lại  
  4941 Tiền chậm nộp các khoản thu từ hoạt động xổ số kiến thiết  
  4942 Tiền chậm nộp đối với các khoản thu khác còn lại về dầu khí  
  4943 Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật do ngành thuế quản lý  
  4944 Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật do ngành thuế quản lý  
  4945 Tiền chậm nộp các khoản khác theo quy định của pháp luật do ngành hải quan quản lý  
  4946 Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật do ngành khác quản lý  
  4947 Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật do ngành khác quản lý  
  4949 Các khoản thu khác (bao gồm các khoản thu nợ không được phản ảnh ở các tiểu mục thu nợ)  
     
Nhóm 0300: THU VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI  
         
Tiểu nhóm 0123:   Thu viện trợ không hoàn lại  
         
Mục 5050   Viện trợ cho đầu tư phát triển  
Tiểu mục 5051 Của các Chính phủ
5052 Của các tổ chức quốc tế
5053 Của các tổ chức phi Chính phủ
5054 Của các cá nhân và kiều bào nước ngoài
5099 Của các tổ chức khác
         
Mục 5100   Viện trợ cho chi thường xuyên  
Tiểu mục 5101 Của các Chính phủ
5102 Của các tổ chức quốc tế
5103 Của các tổ chức phi Chính phủ
5104 Của các cá nhân và kiều bào nước ngoài
5149 Của các tổ chức khác
         
Mục 5200   Viện trợ cho mục đích khác  
Tiểu mục 5201 Của các Chính phủ
5202 Của các tổ chức quốc tế
5203 Của các tổ chức phi Chính phủ
5204 Của các cá nhân và kiều bào nước ngoài
5249 Của các tổ chức khác
       
Nhóm 0400:    THU NỢ GỐC CÁC KHOẢN CHO VAY  
         
Tiểu nhóm 0124:   Thu nợ gốc cho vay trong nước  
         
Mục 5350   Thu nợ gốc cho vay trong nước  
Tiểu mục 5351 Thu nợ gốc cho vay trong nước
5399 Khác
         
Tiểu nhóm 0125:   Thu nợ gốc cho nước ngoài vay  
         
Mục 5450   Thu nợ gốc cho nước ngoài vay  
Tiểu mục   5451 Thu từ các khoản cho vay đối với các Chính phủ nước ngoài
     5453 Thu từ các khoản cho các tổ chức tài chính và phi tài chính vay
    5499 Tổ chức nước ngoài khác vay
         
II. PHẦN CHI  
         
Nhóm 0500:   CHI THƯỜNG XUYÊN  
         
Tiểu nhóm 0129:   Chi thanh toán cho cá nhân  
         
Mục 6000   Tiền lương  
Tiểu mục 6001 Lương theo ngạch, bậc
6003 Lương hợp đồng theo chế độ
6049 Lương khác
         
Mục 6050   Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng  
Tiểu mục 6051 Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng
6099 Tiền công khác
Mục 6100 Phụ cấp lương  
Tiểu mục 6101 Phụ cấp chức vụ
6102 Phụ cấp khu vực
6103 Phụ cấp thu hút
6105 Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ
6107 Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
6111 Hoạt động phí đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân
6112 Phụ cấp ưu đãi nghề
6113 Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc
6114 Phụ cấp trực
6115 Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề
6116 Phụ cấp đặc biệt khác của ngành
6121 Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn
6122 Phụ cấp theo loại xã
6123 Phụ cấp công tác Đảng, Đoàn thể chính trị – xã hội
6124 Phụ cấp công vụ
6149 Phụ cấp khác
       
Mục 6150 Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh, sinh viên, cán bộ đi học  
Tiểu mục 6151 Học bổng học sinh, sinh viên học trong nước (không bao gồm học sinh dân tộc nội trú)
6152 Học sinh dân tộc nội trú
6154 Học sinh, sinh viên đi học nước ngoài
6155 Sinh hoạt phí cán bộ đi học
6156 Hỗ trợ đối tượng chính sách đóng học phí
6157 Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập
6199 Các khoản hỗ trợ khác
       
Mục 6200 Tiền thưởng  
Tiểu mục 6201 Thưởng thường xuyên
6202 Thưởng đột xuất
6249 Thưởng khác
       
Mục 6250 Phúc lợi tập thể  
Tiểu mục 6251 Trợ cấp khó khăn thường xuyên
6252 Trợ cấp khó khăn đột xuất
6253 Tiền tàu xe nghỉ phép năm
6254 Tiền y tế trong các cơ quan, đơn vị
6299 Chi khác
       
Mục 6300 Các khoản đóng góp  
Tiểu mục 6301 Bảo hiểm xã hội
6302 Bảo hiểm y tế
6303 Kinh phí công đoàn
6304 Bảo hiểm thất nghiệp
6349 Các khoản đóng góp khác
       
Mục 6350 Chi cho cán bộ không chuyên trách xã, thôn, bản  
Tiểu mục 6353 Phụ cấp cán bộ không chuyên trách
6399 Chi khác
       
Mục 6400 Các khoản thanh toán khác cho cá nhân  
Tiểu mục 6401 Tiền ăn
6402 Chi khám chữa bệnh cho cán bộ, công chức Việt Nam làm việc ở nước ngoài
6403 Sinh hoạt phí cho cán bộ, công chức Việt Nam làm việc ở nước ngoài
6404 Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ
6449 Chi khác
         
Tiểu nhóm 0130:   Chi về hàng hóa, dịch vụ  
         
Mục 6500   Thanh toán dịch vụ công cộng  
Tiểu mục 6501 Tiền điện
6502 Tiền nước
6503 Tiền nhiên liệu
6504 Tiền vệ sinh, môi trường
6505 Tiền khoán phương tiện theo chế độ
6549 Chi khác
         
Mục 6550   Vật tư văn phòng  
Tiểu mục 6551 Văn phòng phẩm
6552 Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng
6553 Khoán văn phòng phẩm
6599 Vật tư văn phòng khác
         
Mục 6600   Thông tin, tuyên truyền, liên lạc  
Tiểu mục 6601 Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại); thuê bao đường điện thoại; fax
6603 Cước phí bưu chính
6605 Thuê bao kênh vệ tinh; thuê bao cáp truyền hình; cước phí Internet; thuê đường truyền mạng
6606 Tuyên truyền; quảng cáo
6608 Phim ảnh; ấn phẩm truyền thông; sách, báo, tạp chí thư viện
6618 Khoán điện thoại
6649 Khác
         
Mục 6650   Hội nghị  
Tiểu mục 6651 In, mua tài liệu
6652 Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên
6653 Tiền vé máy bay, tàu xe
6654 Tiền thuê phòng ngủ
6655 Thuê hội trường, phương tiện vận chuyển
6656 Thuê phiên dịch, biên dịch
6657 Các khoản thuê mướn khác
6658 Chi bù tiền ăn
6699 Chi phí khác
         
Mục 6700   Công tác phí  
Tiểu mục 6701 Tiền vé máy bay, tàu, xe
6702 Phụ cấp công tác phí
6703 Tiền thuê phòng ngủ
6704 Khoán công tác phí
6705 Công tác phí của trưởng thôn, bản ở miền núi
6749 Chi khác
         
Mục 6750   Chi phí thuê mướn  
Tiểu mục 6751 Thuê phương tiện vận chuyển
6752 Thuê nhà; thuê đất
6754 Thuê thiết bị các loại
6755 Thuê chuyên gia và giảng viên nước ngoài
6756 Thuê chuyên gia và giảng viên trong nước
6757 Thuê lao động trong nước
6758 Thuê đào tạo lại cán bộ
    6761 Thuê phiên dịch, biên dịch
    6799 Chi phí thuê mướn khác
   
Mục 6800   Chi đoàn ra  
Tiểu mục 6801 Tiền vé tàu bay, tàu, xe, thuê xe
6802 Tiền ăn và tiền tiêu vặt
6803 Tiền thuê phòng ngủ
6805 Phí, lệ phí liên quan
6806 Khoán chi đoàn ra theo chế độ
6849 Chi khác
         
Mục 6850   Chi đoàn vào  
Tiểu mục 6851 Tiền vé tàu bay, tàu, xe, thuê xe
6852 Tiền ăn và tiền tiêu vặt
6853 Tiền thuê phòng ngủ
6855 Phí, lệ phí liên quan
6899 Chi khác
         
Mục 6900   Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng  
Tiểu mục 6901 Ô tô dùng chung
6902 Ô tô phục vụ chức danh
6903 Ô tô chuyên dùng
6905 Tài sản và thiết bị chuyên dùng
6907 Nhà cửa
6912 Các thiết bị công nghệ thông tin
6913 Tài sản và thiết bị văn phòng
6918 Công trình văn hóa, công viên, thể thao
6921 Đường điện, cấp thoát nước
6922 Đường sá, cầu cống, bến cảng, sân bay
6923 Đê điều, hồ đập, kênh mương
6949 Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác
Mục 6950   Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn  
Tiểu mục    6951 Ô tô dùng chung
    6952 Ô tô phục vụ chức danh
    6953 Ô tô chuyên dùng
    6954 Tài sản và thiết bị chuyên dùng
    6955 Tài sản và thiết bị văn phòng
    6956 Các thiết bị công nghệ thông tin
    6999 Tài sản và thiết bị khác  
     
Mục 7000   Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành  
Tiểu mục 7001 Chi mua hàng hóa, vật tư
7004 Đồng phục, trang phục; bảo hộ lao động
7008 Chi mật phí
7011 Chi nuôi phạm nhân, can phạm
7012 Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành
7017 Chi khoán thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học
7018 Hỗ trợ chi phí dịch vụ công chưa kết cấu vào giá
7049 Chi khác
Mục 7050   Mua sắm tài sản vô hình  
Tiểu mục   7051 Mua bằng sáng chế
    7052 Mua bản quyền nhãn hiệu thương mại
  7053 Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin
  7054 Xây dựng phần mềm công nghệ thông tin
    7099 Chi khác
         
Tiểu nhóm 0131:   Chi hỗ trợ và bổ sung  
     
Mục 7100   Chi hỗ trợ kinh tế tập thể và dân cư  
Tiểu mục 7101 Chi di dân
7102 Chi hỗ trợ các loại hình hợp tác xã
7103 Chi trợ cấp dân cư
7104 Chi đón tiếp, thăm hỏi đồng bào dân tộc
7149 Chi khác
         
Mục 7150   Chi về công tác người có công với cách mạng  
Tiểu mục 7151 Trợ cấp hàng tháng
7152 Trợ cấp một lần
7153 Ưu đãi khác cho thương binh, bệnh binh
7154 Phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình
7155 Bảo hiểm y tế
7157 Chi công tác nghĩa trang và mộ liệt sĩ
7158 Chi hỗ trợ hoạt động cơ sở nuôi dưỡng thương binh tập trung và điều dưỡng luân phiên người có công với Cách mạng
7161 Hỗ trợ người có công cải thiện nhà ở
7162 Chi quà lễ, tết
7164 Chi cho công tác quản lý
7165 Trợ cấp ưu đãi học tập
7166 Điều trị, điều dưỡng
7199 Chi khác
         
Mục 7200   Trợ giá theo chính sách của Nhà nước  
Tiểu mục 7201 Trợ giá
7202 Trợ cước vận chuyển
7203 Cấp không thu tiền một số mặt hàng
7249 Chi khác
         
Mục 7250   Chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội  
Tiểu mục 7251 Bảo hiểm y tế
7252 Lương hưu
7254 Trợ cấp mất sức lao động hàng tháng
7255 Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và trợ cấp phục vụ người bị tai nạn lao động
7256 Trợ cấp tuất
7257 Trợ cấp mai táng
7258 Chi phí chi trả
7261 Phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng
7262 Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ
7263 Trợ cấp hàng tháng khác
7299 Khác
         
Mục 7300   Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới  
Tiểu mục   7301 Chi bổ sung cân đối ngân sách  
    7302 Chi bổ sung có mục tiêu bằng vốn vay nợ nước ngoài  
    7303 Chi bổ sung có mục tiêu bằng vốn viện trợ không hoàn lại  
    7304 Chi bổ sung có mục tiêu bằng vốn trong nước  
         
Mục 7350   Chi xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư  
Tiểu mục 7351 Chi xúc tiến thương mại
7356 Chi xúc tiến du lịch
7357 Chi xúc tiến đầu tư
7399 Chi khác
Mục 7400   Chi viện trợ
Tiểu mục 7401 Chi đào tạo học sinh Lào
7402 Chi đào tạo học sinh Campuchia
7403 Chi viện trợ khác cho Lào
7404 Chi viện trợ khác cho Campuchia
7405 Chi thực hiện dự án đầu tư viện trợ cho Lào
7406 Chi thực hiện dự án đầu tư viện trợ cho Campuchia
7449 Các khoản chi viện trợ khác
Mục 7450   Chi về công tác bảo đảm xã hội
Tiểu mục 7451 Chi đóng, hỗ trợ tiền đóng tiền bảo hiểm y tế
7452 Phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình
7453 Trợ cấp cho các đối tượng xã hội trong cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện
7454 Hỗ trợ cải thiện nhà ở
7455 Chi trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng
7456 Chi trợ giúp đột xuất cho các đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khác
7457 Chi hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định
7458 Chi hỗ trợ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định
7499 Chi khác
Tiểu nhóm 0132:   Các khoản chi khác  
Mục 7500   Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính
Tiểu mục 7501 Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính
7549 Chi bổ sung khác
Mục 7550   Chi hoàn thuế giá trị gia tăng theo Luật thuế giá trị gia tăng
Tiểu mục 7551 Chi hoàn thuế giá trị gia tăng
7552 Chi trả lãi do chậm hoàn trả thuế giá trị gia tăng theo chế độ quy định
7599 Chi khác
       
Mục 7600   Chi xử lý tài sản được xác lập sở hữu Nhà nước
Tiểu mục 7601 Tài sản không xác định được chủ sở hữu
7602 Tài sản bị chôn giấu, chìm đắm
7603 Tài sản không có người được nhận thừa kế
7649 Chi khác
       
Mục 7650   Chi trả các khoản thu nhầm, thu thừa năm trước và chi trả lãi do trả chậm
Tiểu mục 7651 Chi hoàn trả các khoản thu do cơ quan hải quan quyết định
7652 Chi hoàn trả các khoản thu về thuế nội địa
7653 Chi hoàn trả các khoản thu về phí và lệ phí
7654 Chi trả lãi do trả chậm theo quyết định của cơ quan hải quan
7655 Chi trả lãi do trả chậm thuế nội địa
7699 Chi trả các khoản thu khác
       
Mục 7700 Chi hoàn trả giữa các cấp ngân sách (Hoàn trả các khoản vay, tạm ứng giữa các cấp ngân sách không hạch toán vào mục này)
Tiểu mục  

 

7701 Chi hoàn trả các khoản phát sinh trong niên độ ngân sách
7702 Chi hoàn trả các khoản phát sinh niên độ ngân sách năm trước
7703 Chi hoàn trả các khoản thu đã điều tiết sai các năm trước
7749 Chi khác
Mục 7750   Chi khác
Tiểu mục 7751 Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ ngân sách nhà nước
7753 Chi khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh cho các đơn vị dự toán và cho các doanh nghiệp
7754 Chi thưởng và chi phí xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của các vụ xử lý không có thu hoặc thu không đủ chi
7756 Chi các khoản phí và lệ phí
7757 Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện
7761 Chi tiếp khách
7762 Chi bồi thường thiệt hại cho các đối tượng bị oan do cơ quan tố tụng gây ra theo chế độ quy định
7763 Chi bồi thường thiệt hại do công chức, viên chức nhà nước gây ra theo chế độ quy định
  7764 Chi lập quỹ khen thưởng theo chế độ quy định
  7765 Chi chênh lệch giá bán trái phiếu so với mệnh giá
7766 Cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục đào tạo theo chế độ
7767 Đóng niên liễm cho các tổ chức quốc tế
7799 Chi các khoản khác
Mục 7850   Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở, các đơn vị hành chính, sự nghiệp  
Tiểu mục 7851 Chi mua báo, tạp chí của Đảng
7852 Chi tổ chức đại hội Đảng
7853 Chi khen thưởng hoạt động công tác Đảng
7854 Chi thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin tuyên truyền, liên lạc; chi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác Đảng, các chi phí Đảng vụ khác và phụ cấp cấp ủy
7899 Chi khác
Mục 7900   Chi cho các sự kiện lớn  
Tiểu mục 7901 Chi bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo nhiệm kỳ
7903 Chi kỷ niệm các ngày lễ lớn
7949 Chi khác
Mục 7950   Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và đơn vị sự nghiệp có thu theo chế độ quy định  
Tiểu mục 7951 Chi lập Quỹ bổ sung thu nhập, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập
7952 Chi lập Quỹ phúc lợi
7953 Chi lập Quỹ khen thưởng
7954 Chi lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
7999 Chi lập các quỹ khác
Mục 8000   Chi hỗ trợ và giải quyết việc làm  
Tiểu mục
8003 Hỗ trợ doanh nghiệp có nhiều lao động nữ, lao động người dân tộc thiểu số, lao động người khuyết tật và doanh nghiệp làm hàng xuất khẩu
8004 Hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề
8006 Chi tinh giản biên chế
8008 Hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng
8049 Chi hỗ trợ khác
Mục 8050   Chi hỗ trợ doanh nghiệp và Quỹ tài chính của Nhà nước  
Tiểu mục 8051 Hỗ trợ cho các doanh nghiệp
8052 Hỗ trợ doanh nghiệp công ích
8053 Hỗ trợ lãi suất tín dụng
8054 Hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa
8055 Hỗ trợ, bổ sung Quỹ bảo trì đường bộ
8056 Cấp bù kinh phí thực hiện chính sách về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
8099 Chi hỗ trợ khác
Mục 8150   Chi quy hoạch  
Tiểu mục 8151 Chi quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của cả nước, vùng, lãnh thổ
8152 Chi quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu
8153 Chi quy hoạch xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn
8154 Chi quy hoạch sử dụng đất
8199 Chi khác
Tiểu nhóm 0133:    Chi trả nợ lãi, phí vay thuộc ngân sách Nhà nước  
         
Mục 8300   Trả lãi tiền vay trong nước của ngân sách nhà nước  
Tiểu mục 8301 Vay trái phiếu Chính phủ phát hành ra thị trường trong nước
8302 Vay từ các quỹ tài chính trong nước
8303 Vay phát hành trái phiếu chính quyền địa phương
8304 Vay của địa phương từ nguồn vốn cho vay lại của Chính phủ
8349 Vay khác
   
Mục 8350   Trả lãi tiền vay ngoài nước của ngân sách nhà nước  
Tiểu mục 8351 Vay trái phiếu Chính phủ phát hành ra thị trường quốc tế
8352 Vay của các tổ chức quốc tế
8353 Vay các tổ chức tài chính nước ngoài khác
8354 Vay của Chính phủ các nước
8399 Vay khác
         
Mục 8550   Trả các khoản phí và chi phí liên quan đến các khoản vay trong nước  
Tiểu mục 8553 Phí phát hành, hoán đổi, thanh toán tín phiếu, trái phiếu Chính phủ
8555 Phí cam kết
8556 Phí bảo hiểm
8557 Phí quản lý
8561 Phí thu xếp
8599 Trả các khoản phí và chi phí khác
Mục 8600   Trả các khoản phí và chi phí liên quan đến các khoản vay ngoài nước
Tiểu mục 8651 Phí cam kết
8652 Phí bảo hiểm
8653 Phí quản lý
8654 Phí thu xếp
8655 Phí phát hành, hoán đổi, thanh toán tín phiếu, trái phiếu Chính phủ
8699 Trả các khoản phí và chi phí khác
Nhóm 0600: CHI MUA HÀNG HÓA, VẬT TƯ DỰ TRỮ
Tiểu nhóm 0134: Chi mua hàng hóa, vật tư dự trữ
Mục 8750   Hàng hóa, vật tư dự trữ Quốc gia
Tiểu mục 8751 Lương thực
8752 Nhiên liệu
8753 Vật tư kỹ thuật
8754 Trang thiết bị kỹ thuật
8799 Chi khác
Nhóm 0700:   CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
         
Tiểu nhóm 0135:    Đầu tư, hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp, các quỹ và đầu tư phát triển khác  
       
Mục 8900 Hỗ trợ hoạt động tín dụng Nhà nước
Tiểu mục 8901 Cấp bù chênh lệch lãi suất
8902 Cấp phí quản lý
8903 Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư
8904 Cấp hỗ trợ kinh phí hoạt động các quỹ
8905 Chi bổ sung nguồn vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác
8949 Chi hỗ trợ khác
Mục 8950   Đầu tư vốn cho các doanh nghiệp, các quỹ  
Tiểu mục 8952 Cấp vốn điều lệ cho các doanh nghiệp
8953 Cấp vốn điều lệ cho các quỹ (cấp ban đầu và cấp bổ sung)
8954 Góp vốn liên doanh
8955 Góp vốn cổ phần
8999 Cấp vốn khác
Tiểu nhóm 0136:   Chi đầu tư các dự án  
     
Mục 9200   Chi chuẩn bị đầu tư  
Tiểu mục   9201 Chi điều tra, khảo sát
    9202 Chi lập dự án đầu tư
    9203 Chi tổ chức thẩm định dự án
    9204 Chi đánh giá tác động của môi trường
    9249 Chi khác
     
Mục 9250   Chi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất  
Tiểu mục   9251 Chi bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất
    9252 Chi thực hiện tái định cư
    9253 Chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
    9254 Chi phí sử dụng đất trong thời gian xây dựng
    9255 Chi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư
    9299 Chi khác
     
Mục 9300   Chi xây dựng  
Tiểu mục 9301 Chi xây dựng các công trình, hạng mục công trình
9302 Chi phá và tháo dỡ các vật kiến trúc cũ
9303 Chi san lấp mặt bằng xây dựng
9349 Chi khác
         
Mục 9350   Chi thiết bị  
Tiểu mục 9351 Chi mua sắm thiết bị
9352 Chi lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị
9353 Chi đào tạo, chuyển giao công nghệ
9354 Chi phí vận chuyển, bảo hiểm
9355 Thuế và các loại phí, lệ phí liên quan
9356 Các chi phí mua thiết bị, phần mềm, lắp đặt, hiệu chỉnh, đào tạo, chuyển giao, vận chuyển, bảo hành, thuế, phí liên quan công nghệ thông tin
9399 Chi khác
         
Mục 9400   Chi phí khác  
Tiểu mục 9401 Chi phí quản lý dự án
9402 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
 9403 Lệ phí cấp đất xây dựng, cấp giấy phép xây dựng
9405 Chi xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công
9449 Chi khác
         
Nhóm 0800    CHI CHO VAY VÀ GÓP VỐN CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  
         
Tiểu nhóm 0137:   Chi cho vay và góp vốn của Nhà nước  
         
Mục 9500   Cho vay đầu tư phát triển trong nước  
Tiểu mục 9501 Cho đối tượng chính sách vay
9549 Cho vay khác
         
Mục 9650   Cho vay ngoài nước  
Tiểu mục   9651 Cho các Chính phủ nước ngoài vay
    9653 Cho các tổ chức tài chính và phi tài chính vay
    9699 Cho vay khác
         
Mục 9700   Đóng góp vốn với các tổ chức quốc tế và tham gia góp vốn của Nhà nước  
Tiểu mục 9701 Đóng góp vốn với các tổ chức tài chính quốc tế
9749 Đóng góp khác
Tiểu nhóm 0138: Chi hỗ trợ địa phương khác
Mục 9800 Chi hỗ trợ địa phương khác
Tiểu mục 9801 Chi hỗ trợ địa phương khác
III. VAY VÀ TRẢ NỢ GỐC VAY CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
       
Mục 0820   Vay và trả nợ gốc vay trong nước của Ngân sách nhà nước
Tiểu mục 0821 Vay trái phiếu Chính phủ phát hành ra thị trường trong nước  
0832 Vay từ các quỹ tài chính trong nước
0836 Vay phát hành trái phiếu chính quyền địa phương
0837 Vay của địa phương từ nguồn vốn cho vay lại của Chính phủ
0839 Vay khác
Mục 0840   Vay và trả nợ gốc vay ngoài nước của Ngân sách nhà nước
Tiểu mục 0845 Vay trái phiếu Chính phủ phát hành ra thị trường quốc tế
0846 Vay của các tổ chức quốc tế
0847 Vay các tổ chức tài chính nước ngoài khác
0848 Vay của Chính phủ các nước
0859 Vay khác
IV. MÃ SỐ DANH MỤC THEO DÕI CHUYỂN NGUỒN GIỮA CÁC NĂM
Mục 0900   Nguồn năm trước chuyển sang năm nay (thu chuyển nguồn)
Tiểu mục 0911 Vốn đầu tư phát triển thực hiện chuyển nguồn từ năm trước sang năm nay theo quy định của Luật Đầu tư công
0912 Kinh phí mua sắm trang thiết bị đã đầy đủ hồ sơ, hợp đồng mua sắm trang thiết bị ký trước ngày 31 tháng 12 năm thực hiện dự toán; kinh phí mua tăng, mua bù hàng dự trữ Quốc gia
    0913 Nguồn thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản tính theo tiền lương cơ sở, bảo trợ xã hội
0914 Kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan nhà nước; các khoản viện trợ không hoàn lại đã xác định cụ thể nhiệm vụ chi
0915 Các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm thực hiện dự toán, không bao gồm các khoản bổ sung do các đơn vị dự toán cấp trên điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị dự toán trực thuộc
0916 Kinh phí nghiên cứu khoa học bố trí trong thời gian thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học được cấp có thẩm quyền quyết định
0917 Các khoản tăng thu, tiết kiệm chi năm trước được phép chuyển sang năm nay theo quy định
    0918 Kinh phí khác theo quy định của pháp luật
       
Mục 0950   Chuyển nguồn năm nay sang năm sau (chi chuyển nguồn)
Tiểu mục 0961 Vốn đầu tư phát triển thực hiện chuyển nguồn từ năm nay sang năm sau theo quy định của Luật Đầu tư công
0962 Kinh phí mua sắm trang thiết bị đã đầy đủ hồ sơ, hợp đồng mua sắm trang thiết bị ký trước ngày 31 tháng 12 năm thực hiện dự toán; kinh phí mua tăng, mua bù hàng dự trữ Quốc gia
0963 Nguồn thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản tính theo tiền lương cơ sở, bảo trợ xã hội;
0964 Kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan nhà nước; các khoản viện trợ không hoàn lại đã xác định cụ thể nhiệm vụ chi
0965 Các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm thực hiện dự toán, không bao gồm các khoản bổ sung do các đơn vị dự toán cấp trên điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị dự toán trực thuộc
0966 Kinh phí nghiên cứu khoa học bố trí trong thời gian thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học được cấp có thẩm quyền quyết định
0967 Các khoản tăng thu, tiết kiệm chi năm nay được phép chuyển sang năm sau theo quy định
0968 Kinh phí khác theo quy định của pháp luật
V. MỤC TẠM THU, MỤC TẠM CHI CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (NSNN)  
      MỤC TẠM THU CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NSNN  
Mục 0001 Tạm thu thuế
Mục 0002 Tạm thu, tạm giữ từ bán tài sản
Mục 0003 Tạm thu khác
Mục 0004 Tạm ứng từ Ngân hàng Nhà nước
Mục 0005 Tạm ứng từ Quỹ dự trữ tài chính
Mục 0007 Tạm ứng từ Kho bạc Nhà nước
Mục 0008 Tạm ứng từ Quỹ tích lũy trả nợ
Mục 0011 Vay tín phiếu Kho bạc ngắn hạn
Mục 0012 Thu tạm ứng từ ngân sách cấp trên
Mục 0049 Vay khác
MỤC TẠM CHI CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NSNN
Mục 0051 Chi tạm ứng đơn vị hành chính sự nghiệp
Mục 0052 Tạm ứng vốn xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước
Mục 0056 Tạm ứng vốn viện trợ cho Lào, Campuchia
Mục 0058 Tạm ứng chi trả nợ gốc cho Quỹ tích lũy trả nợ
Mục 0063 Tạm ứng cho các doanh nghiệp
Mục 0065 Tạm ứng cho ngân sách cấp dưới
Mục 0066 Tạm ứng chi trả lãi cho Quỹ tích lũy trả nợ
Mục 0067 Tạm ứng chi trả phí cho Quỹ tích lũy trả nợ
Mục 0068 Tạm ứng chi trả lãi vay của tổ chức khác
Mục 0071 Tạm ứng chi trả nợ gốc vay của tổ chức khác
Mục 0099 Tạm ứng khác

Bước 3 : Ghi giấy nộp tiền.

Sau khi đã có được mã chương và mã NDKT thì bạn điền vào giấy nộp tiền và hoàn thiện các thông tin khác là xong.

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Quá đơn giản đúng không nào. Các vấn đề thường gặp về kê khai thuế qua mạng bạn có thể click xem hướng dẫn ở các link bên dưới. Nếu bạn quan tâm tới khóa học kế toán thuế vui lòng click vào Banner dưới cùng bài viết để tìm hiểu nhé

Hướng dẫn nộp tờ khai thuế qua mạng đơn giản nhất

Hướng dẫn nộp tiền thuế qua mạng chi tiết nhất

Hướng dẫn cách đăng ký nộp thuế điện tử mới nhất

Hướng dẫn đổi mật khẩu tài khoản khi kê khai thuế qua mạng

Hướng dẫn sử dụng Google Chrome để kê khai thuế qua mạng

CHÚC BẠN VẠN SỰ THÀNH CÔNG