Hướng dẫn cách đọc sơ đồ chữ T trong các sơ đồ kế toán

Sơ đồ chữ T là một trong những cách thể hiện biến động của các tài khoản kế toán và quan hệ giữa các tài khoản kế toán.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc sơ đồ chữ T trong các sơ đồ kế toán mà kế toán viên cần nắm được.

Để đọc được sơ đồ chữ T, các bạn cần hiểu một số kiến thức về sơ đồ chữ T và các sơ đồ kế toán qua sơ đồ chữ T dưới đây:

  • Cấu tạo của các tài khoản kế toán có dạng sơ đồ chữ T
  • Bên phải là bên Nợ, bên trái là bên Có
  • Nguyên tắc định khoản kế toán: bên Nợ ghi trước, bên Có ghi sau
  • Chú ý các mũi tên xuất phát từ bên trái hay bên phải của một sơ đồ chữ T, đầu của mũi tên từ bên trái hay bên phải của một sơ đồ chữ T khác
  • Chú ý vào nội dung diễn giả của nghiệp vụ

Ví dụ

1. Tạm ứng bằng vật liệu, dụng cụ

– Mũi tên xuất phát từ bên Phải của các tài khoản 152, 153 => Có TK 152 hoặc Có TK 153
– Đầu mũi tên là bên Trái của tài khoản 141 => Nợ TK 141
=> Nội dung của định khoản là:
Tạm ứng bằng nguyên vật liệu: Nợ TK 141, Có TK 152, hoặc
Tạm ứng bằng công cụ, dụng cụ: Nợ TK 141, Có TK 153.

Bạn có thể tham khảo những bài viết liên quan tới nội dung về sơ đồ chữ T và các nội dung kế toán khác tại  blog.hocexcel.online

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

———

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!