Hiểu biết cơ bản về Nguồn vốn trong kế toán

Nguồn vốn và Tài sản là hai khái niệm cơ bản trong kế toán mà bất kỳ kế toán viên nào cũng cần phải nắm rõ.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ giới thiệu các bạn những kiến thức, hiểu biết cơ bản về Nguồn vốn trong kế toán.

Nguồn vốn

Nguồn vốn là những quan hệ tài chính mà thông qua đó đơn vị có thể khai thác hay huy động một số tiền nhất định để đầu tư cho đơn vị.
Nguồn vốn cho biết nguồn hình thành tài sản của đơn vị và đơn vị phải có trách nhiệm kinh tế, pháp lý đối với tài sản đó.

=> Nguồn vốn là nguồn hình thành nên Tài sản

Phân loại

Dựa theo nguồn gốc hình thành, Nguồn vốn được phân thành hai loại:

 • Nguồn vốn chủ sở hữu (là nguồn vốn tự có): Là nguồn vốn ban đầu do chủ doanh nghiệp bỏ ra để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc lợi nhuận thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh.
  Nguồn vốn chủ sở hữu là nguồn sử dụng dài hạn, không cam kết phải thanh toán.
 • Nợ phải trả (là nguồn vốn đi vay): Là nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp, phát sinh từ các giao dịch và các sự kiện đã qua mà doanh nghiệp phải có trách nhiệm thanh toán bằng nguồn lực của mình.
  Nợ phải trả là nguồn vốn sử dụng có thời gian kèm theo nhiều ràng buộc, như phải có thế chấp, phải có lãi, …

Vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu được chia thành 03 loại:

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

 • Nguồn vốn kinh doanh: được hình thành do các bên tham gia góp vốn và được bổ sung từ lợi nhuận sau thuế (LNST).
  Vốn do Chủ doanh nghiệp bỏ ra kinh doanh từ số tiền đã góp cổ phần, đã mua cổ phiếu, … tùy từng loại hình doanh nghiệp mà có Nguồn vốn kinh doanh khác nhau.
 • Lợi nhuận chưa phân phối: Là phần lợi nhuận sau thuế chưa chi cho chủ sở hữu hoặc chưa trích lập các quỹ
 • Các loại quỹ chuyên dùng: Bao gồm các nguồn vốn và các quỹ chuyên dùng của đơn vị kế toán được hình thành chủ yếu từ việc phân phối lợi nhuận, bao gồm: quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng phúc lợi, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chênh lệch tỷ giá hối đoái, …

Nợ phải trả

Có 02 loại nợ phải trả:

 • Nợ ngắn hạn: Là các khoản nợ có thời hạn thanh toán dưới 01 năm hoặc dưới một chu kỳ kinh doanh.
  VD: vay ngắn hạn, phải trả người bán ngắn hạn, tiền đặt trước ngắn hạn của người mua, các khoản phải trả, phải nộp NSNN, các khoản phải trả công nhân viên, các khoản nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn, …
 • Nợ dài hạn: Là các khoản nợ có thời hạn thanh toán trên 01 năm hoặc một chu kỳ kinh doanh trở lên.
  VD: vay dài hạn, nợ dài hạn về thuê tài chính TSCĐ, các khoản nhận ký quỹ dài hạn, nợ do mua tài sản trả góp dài hạn, phải trả người bán dài hạn, tiền đặt trước dài hạn của người mua, …

Tổng quát về Nguồn vốn

Các bạn đã nắm được những kiến thức cơ bản về Nguồn vốn.

Bạn tham khảo thêm bài viết về tài sản để hiểu rõ hơn về mối quan hệ của Tài sản và Nguồn vốn.

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!