Hiểu biết cơ bản về Định khoản kế toán

Định khoản kế toán là việc mỗi kế toán phải biết, đây là nghiệp vụ cơ bản của kế toán viên.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ giới thiệu tới các bạn một số thông tin và kiến thức cơ bản về Định khoản kế toán mà kế toán viên cần phải hiểu.

Xem nhanh

Khái niệm

Định khoản kế toán là cách xác định ghi chép số tiền của các Nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh vào bên Nợ và bên Có của các tài khoản kế toán liên quan.

Nguyên tắc

Một nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh liên quan đến ít nhất 02 tài khoản kế toán trong danh mục tài khoản thuộc chế độ kế toán mà doanh nghiệp áp dụng.

Nghiệp vụ kinh tế phát sinh là những sự kiện đã diễn ra và gây nên biến động về tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp.

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel: