Giới thiệu về Tài sản trong kế toán

Tài sản và nguồn vốn là hai tiêu chí cơ bản trong kế toán. Trước khi bắt đầu vào công việc kế toán, ta cần phân biệt và làm rõ hai nội dung này, để phục vụ cho những kiến thức và công việc kế toán sau này.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ giới thiệu tới bạn về Tài sản, một trong những nội dung đầu tiên cần nắm rõ khi làm kế toán.

Định nghĩa

Để tìm hiểu các nội dung liên quan đến Tài sản, đầu tiên ta cần hiểu rõ Tài sản là gì

Tài sản là tất cả những nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát, nắm giữcó thể thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ tài sản đó.

– Tài sản phải có đủ 02 tiêu chí sau:

  • Thuộc sở hữu của doanh nghiệp
  • Phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

– Ví dụ về tài sản: Tiền mặt, nhà xưởng, máy móc, thiết bị, quyền sở hữu đất, bằng sáng chế, …

Phân loại tài sản

Căn cứ vào thời gian đầu tư, sử dụng và thu hồi, tài sản trong doanh nghiệp được chia thành 02 loại là: Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn.

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Tài sản ngắn hạn là tài sản có những đặc điểm sau:

  • Giá trị thấp
  • Thời gian sử dụng ngắn trong vòng 12 tháng hoặc một chu kỳ sản xuất kinh doanh bình thường của doanh nghiệp
  • Thường xuyên thay đổi hình thái giá trị trong suốt quá trình sử dụng

Tài sản dài hạn là tài sản có những đặc điểm sau:

  • Thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi dài hơn 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường
  • Ít thay đổi hình thái giá trị trong quá trình kinh doanh

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!