Công thức tính tháng X của Y nào có bao nhiêu ngày

Ngày bé chúng ta vẫn băn khoăn không biết tháng 1 có bao nhiêu ngày, tháng 2 có bao nhiêu ngày, sao mà phức tạp thế, lúc thì 30 lúc thì 31 lại còn 28 với 29. Thật là rắc rối với cái đầu ngây thơ của chúng ta, chỉ muốn vui chơi không biết ngày tháng.

Lớn lên rồi thì có người dạy cho là chỉ cần nhớ tháng 2 là có 28 ngày nếu năm không nhuận, có 29 ngày nếu năm đó là năm nhuận, rồi nắm tay lại, chỗ nào gồ lên là tháng có 31 ngày, chỗ nào lõm xuống thì có 30 ngày và thật là kì diệu tháng 7 và tháng 8 đều có 31 ngày khi chúng ta để 2 nắm tay bên cạnh nhau.

Đến lúc đi làm, chúng ta phải sử dụng Excel, mà Excel thì lại không hiểu quy tắc nắm tay là gì nên làm sao để chúng ta bảo Excel tính cho chúng ta được tháng nào của năm nào có bao nhiêu ngày. HEO ở đây để giúp bạn làm điều đó.

Giả sử trong ô A1, chúng ta có đoạn text ’02/2000. Giờ làm sao để biết được tháng 2 có bao nhiêu ngày bằng công thức Excel? Ở đây chúng ta có 2 cách, lưu ý là 2 cách này áp dụng chính xác cho trường hợp trong A1 dữ liệu ngày tháng được ghi dưới dạng text

Cách 1: =DAY(EDATE(A1,1)-1)

Cách 2: =DAY(EOMONTH(DATE(RIGHT(A1,4),LEFT(A1,2),1),0))

Nếu trong ô A1, chúng ta có kiểu dữ liệu là ngày tháng 14/02/2000. Thì công thức sau đây sẽ giúp bạn xác định được số ngày của tháng 2:

=DAY(EOMONTH(DATE(YEAR(A1),MONTH(A1),DAY(A1)),0))

Như vậy là bài toán lâu nay từ thời bé tí đã được giải quyết bằng Excel để phục vụ công việc hiện tại của bạn. Nếu bạn muốn thành thạo Excel hơn nữa, hãy tham gia khoá học bằng cách click đăng ký ở banner phía dưới.