Cách lập Bảng cân đối phát sinh trong kế toán

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách lập một trong những bảng quan trọng nhất trong kế toán, đó là Bảng cân đối phát sinh.

Bảng cân đối phát sinh

Bảng cân đối phát sinh là một bước trung gian giữa Sổ cái và các Báo cáo tài chính.

Bảng cân đối phát sinh thường được lập ở cuối kỳ (có thể là cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm). Bảng này được dùng để theo dõi biến động của các tài khoản trong kỳ. Đây là một trong những công cụ để lập nên Báo cáo tài chính.

Số liệu để lập nên Bảng cân đối phát sinh là số liệu từ Sổ cái các tài khoản. Mỗi tài khoản sẽ ghi một dòng, tức mỗi Sổ cái sẽ ghi một dòng tại Bảng cân đối phát sinh.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách lập một trong những bảng quan trọng nhất trong kế toán, đó là Bảng cân đối phát sinh.

Mẫu Bảng cân đối phát sinh

Link tải về: Bảng cân đối tài khoản

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Hướng dẫn lập Bảng cân đối phát sinh

  1. Số hiệu tài khoản: Lấy ở phần “Số hiệu” trong Sổ cái
  2. Tên tài khoản: Tên của tài khoản
  3. Cấp: Cấp tài khoản
  4. Số dư đầu kỳ bên Nợ: Lấy từ số dư Nợ đầu kỳ của các tài khoản
  5. Số dư đầu kỳ bên Có: Lấy từ số dư Có đầu kỳ của các tài khoản
  6. Số phát sinh bên Nợ: Lấy từ tổng phát sinh Nợ trong kỳ của các tài khoản
  7. Số phát sinh bên Có: Lấy từ tổng phát sinh Có trong kỳ của các tài khoản
  8. Số dư cuối kỳ bên Nợ: Lấy từ số dư Nợ cuối kỳ của các tài khoản
  9. Số dư cuối kỳ bên Có: Lấy từ số dư Có cuối kỳ của các tài khoản

Lưu ý

– Tổng số dư bên Nợ luôn bằng tổng số dư bên Có

———

Kế toán cùng với Excel còn có nhiều kiến thức bổ ích và thú vị khác có thể giúp bạn hoàn thành công việc nhanh hơn và hiệu quả hơn. Cùng theo dõi Excel Kế toán và cập nhật thường xuyên nha