Cách chuyển dấu ngăn cách tham số trong hàm Excel

Cách chuyển dấu ngăn cách tham số trong công thức Excel từ dấu “;” sang dấu “,”

Bước 1: 

Mở Control Panel trên Windows:

vao control panel

Bước 2:

Bấm vào lựa chọn Change date, time, or number formats

change date time and number formats

Bước 3:

Bấm chọn Additional Settings

additional settings

Bước 4:

Để dấu phẩy – “,” trong mục List Separator:

list separator

Bước 5:

Trở lại Excel, bấm thẻ File > Options > Advanced rồi thiết lập như hình minh hoạ

excel option