04 khái niệm kế toán cơ bản

Khi bắt đầu với công việc kế toán, các bạn cần hiểu bản chất của công việc đang làm, trước hết là các khái niệm, định nghĩa trong kế toán, sau đó mới xử lý các công việc liên quan tới nghiệp vụ, sổ sách, chứng từ.

Trong bài viết này, Học Excel Online giới thiệu tới bạn 04 khái niệm kế toán cơ bản mà kế toán viên cần nắm rõ. Đây là những khái niệm đầu tiên của kế toán, là tiền đề cho những khái niệm khác của kế toán.

1. Đơn vị kế toán

Đơn vị kế toán gồm tất cả các tổ chức cá nhân kiểm soát nguồn vốn và tham gia vào các hoạt động kinh tế ở mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế có thể là tổ chức có tư cách pháp nhân đầy đủ, có tư cách pháp nhân không đầy đủ , kể cả tổ chức không có tư cách pháp nhân lẫn thể nhân.

2. Kỳ kế toán

Chu kì kinh doanh của doanh nghiệp có thể chia thành những khoảng thời gian xác định, mỗi khoảng thời gian là một kỳ kế toán.

Kỳ kế toán là khoảng thời gian được xác định từ thời điểm đơn vị kế toán bắt đầu ghi sổ đến khi kết thúc việc sổ kế toán, khóa sổ để lập các báo cáo tài chính.

3. Thước đo tiền tệ

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Thước đo tiền tệ được lựa chọn là đơn vị tiền tệ đơn vị kế toán đăng ký hoạt động. Thước đo tiền tệ thường là đồng tiền quốc gia của một nước.
Mọi thông tin của kế toán đều được thể hiện thông qua thước đo tiền tệ.

4. Giả định hoạt động liên tục

Nguyên tắc hoạt động liên tục là nguyên tắc mà theo đó báo cáo tài chính được lập trên cơ sở giả định doanh nghiệp đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động bình thường trong tương lai gần, nghĩa là doanh nghiệp không có ý định, cũng không buộc phải ngừng hoạt động hoặc thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động của của mình.

———

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!