Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân với cá nhân làm tại nhiều công ty năm 2019

Tiếp nối chủ đề ở bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn cách tính thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp các bạn làm tại nhiều công ty cùng một lúc.

Theo khoản 1 điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về việc giảm trừ gia cảnh:

Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) người nộp thuếlựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.

Người nộp thuếchỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo hướng dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, Điều này.

Theo Công văn 34683/CT-TTHT ngày 26/05/2017 của cục thuế TP Hà Nội

Trường hợp người nộp thuế ký hợp đồng lao động trên ba tháng ở hai nơi thì người nộp thuế được phép giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một cơ quan chi trả thu nhập và giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc tại cơ quan chi trả thu nhập khác. Việc giảm trừ gia cảnh này không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế TNCN của cá nhân nếu vẫn đảm bảo nguyên tắc theo hướng dẫn tại Điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

Theo Công văn 801/TCT- TNCN ngày 02/3/2016 của Tổng cục thuế:

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập,đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%nếu cá nhân không có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai này thì được ủy quyền quyết toán tại tổ chức trả thu nhập ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên. Nếu cá nhân có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai thì cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị,đồng thời có thu nhập vãng lai chưa khấu trừ thuế(bao gồm trường hợp chưa đến mức khấu trừ và đã đến mức khấu trừ nhưng không khấu trừ) thì cá nhân không ủy quyền quyết toán thuế mà phải tự đi quyết toán thuế TNCN.

Kết luận lại, tiền thuế thu nhập cá nhân của các bạn sẽ vẫn tính theo phương pháp biểu thuế lũy tiến từn g phần, tuy nhiên bạn chỉ được khai các khoản giảm trừ gia cảnh cho bản thân và cho người phụ thuộc tại một nơi làm việc theo các thông tư, nghị định đã được liệt kê phía trên.

Cảm ơn các bạn đã học cùng Học Excel Online! Bài tiếp theo sẽ là bài cuối cùng trong chuỗi bài về chủ đề “Thuế thu nhập cá nhân”. Bài viết này được hứa hẹn sẽ là một bài thú vị và bổ ích cho các bạn sinh viên kế toán!