Liệt kê tệp dùng power query trong một thư mục và các thuộc tính tệp

Liệt kê tệp dùng power query trong một thư mục và các thuộc tính tệp

Logo Học Excel Online Inverse white

Đăng ký học qua Email Listen@hocexcel.online

Hộ kinh doanh Học Excel Online.
Số ĐK: 17A80048102

© Học Excel Online. All rights reserved.