fbpx

Search Results for: Biểu đồ 2 trục tung

Bí kíp võ lâm 2: SUMPRODUCT thần chưởng

Cú pháp hàm SUMPRODUCT =SUMPRODUCT(--(Biểu thức),(Vùng tính tổng)) hoặc: =SUMPRODUCT((Biểu thức)*(Vùng tính tổng)) Khi chỉ có biểu thức: =SUMPRODUCT(--(Biểu thức)), lúc này SUMPRODUCT tính theo dạng đếm tương tự COUNTIFS. Khi có cả biểu thức lẫn vùng tính tổng: =SUMPRODUCT(--(Biểu thức),(Vùng tính …