Những lưu ý khi làm kế toán nhà hàng đối với nguyên vật liệu đầu vào là mặt hàng nông sản